มนต์นัทธ์

ผลงานของพ่อครูของเรา => ศีรษะโขน และประติมากรรมต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: siriphong ที่ กันยายน 30, 2018, 01:04:31หัวข้อ: พระวิศวกรรม
เริ่มหัวข้อโดย: siriphong ที่ กันยายน 30, 2018, 01:04:31
(https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42813415_2142390689352558_4607349132250578944_n.jpg?_nc_cat=110&oh=0b58fea8ab8def37ccdc3c4bc90d239f&oe=5C26431B)
(https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42713252_2142390696019224_4970155847356252160_n.jpg?_nc_cat=107&oh=ec35228910b71109bceee7bdc95fa520&oe=5C5555F2)
(https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42908339_2142390692685891_3091862702016954368_n.jpg?_nc_cat=109&oh=e178e619e4304439f9a1f05ed84d8ede&oe=5C27AC86)
(https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42738749_2142390939352533_7582666835833651200_n.jpg?_nc_cat=100&oh=f7a36422d7a9067b28aa0a23e61322ef&oe=5C1E2041)
(https://scontent.fbkk9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42784013_2142391266019167_1321075543034036224_n.jpg?_nc_cat=109&oh=709a97370c9b759799c352e6fb7a65b1&oe=5C60026E)