ภาพนูนสูง

(1/1)

AsurA:        วันนี้ขณะที่กำลังก้าวเท้าเข้ามาข้างในเรือน ก็ต้องสะดุดตากับสิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งแขวนอยู่ข้างหลังที่นั่งสวดมนต์ของพ่อ เป็นรูปปั้นนูนสูงขนาดใหญ่ ใส่อยู่ในกรอบไม้ซึ่งเป็นบานหน้าต่างเรือนไทยโบราณ อายุกว่าร้อยปี และเมื่อมองดูในครั้งแรกก็รู้ได้ในทันทีว่า เป็นรูปปั้นของพ่อ ที่กำลังจ้องมองลูกๆทุกฅนด้วยความเมตตา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเต็มไปด้วยความน่ายำเกรง และความเฉียบขาด

         จึงขออาสานำภาพมาฝากพี่น้องชาวมนต์นัทธ์ เพื่อให้ได้รับชมในสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นบนเรือนพระภรตมุนีกันครับ

 

rachai:
ภาพนูนสูงนี้ขาดเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อครูไปอย่างหนึ่ง รู้กันหรือเปล่า
ผู้ที่ไปเรือนในวันเสาร์ที่ผ่านจะรู้กันว่าอะไรที่ขาดไป

rachai:
ไม่มีผู้มาช่วยเฉลยก็ขอตอบเองว่า ภาพนูนสูงนี้ ขาดเอกลักษณ์ของพ่อครูไปคือขาดพวงกุญแจสายยาวประมาณ ๑ ฟุตที่ท่านจะห้อยไว้ที่เอวไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ