เร่งสาปตัวเอง

” There are many ways to calm a megative energy without suppressing or fighting it.
You recognize it, you smile to it, and you invite something nicer to come up and replace it: you read some inspiring words, you listen to a piece of beautiful music, you go somewhere in nature, or you do some walking meditation.”

ในร่างกายของมนุษย์นอกจากมีพลังกายแล้ว ยังมีพลังเหนือโลกที่เรียกว่าพลังมหัศจรรย์ หรือ พลังกายทิพย์แฝงซ้อนเร้นอยู่บนร่างกายของเราทุกฅน ถ้าจะเรียกให้ง่ายคือ ” พลังจิต ” ผู้ที่หวังประโยชน์จากพลังจิต แค่เลือกพลังความรู้สึกนึกคิดที่ดีนำใช้ให้เป็นประโยชน์กับตน

ฝึกพลังจิตให้เกิดความแข็งเกร่ง เพื่อสร้างความสำเร็จที่ต้องการให้ได้ทุกเรื่อง หลักสำคัญคือต้องฝึกพลังงานทางจิตที่ดีให้สำเร็จ มีอานุภาพที่จะกำหนด เหตุการณ์อนาคตให้เป็นไปตามปรารถนา พ่อไม่ได้เขียนเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ผู้ต้องการพิสูจน์ลงมือทำเองได้ตั้งแต่อ่านกระทู้นี้จบ แล้วจะทราบว่าเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้ พลังงานทางจิตที่เป็นพุทธจริต มีหลักสำคัญในการปฏิบัติดังนี้

๑. ทำจิตให้ว่างอยู่ทุกขณะ
๒. ฝึกจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน
๓. ฝึกคิดอย่างมีระบบ จัดระเบียบความรู้สึกนึกคิดที่มีเหตุผล
๔. หาเวลาอยู่ฅนเดียวเพื่อเพ่งจิตสู่ความว่าง
๕. สร้างจินตนาการที่ดี กำหนดจิตให้มีให้เป็นความสุขสมปรารถนา
๖. อย่าลังเลสงสัยว่าจะทำได้หรือจะเป็นไปได้หรือ
๗. ตั้งจิต ( สาปตนเอง ) ให้เป็นดังคิดหวังตั้งปรารถนา ” สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ” ” ดีดีดี ” สิ่งร้ายสิ่งไม่ดี ความไม่น่าปรารถนา โรคภัยไข้เจ็บ อุปสรรคทั้งหลายมลายหายสูญ

ทุกท่านสามารถทำตามคำแนะนำทั้งเจ็ดข้อได้สบายถ้าปรารถนาดีกับชีวิตตน ขอทุกท่านเร่งปลูกจิตสำนึกที่ดี เสกสาปตนเองให้พบความสำเร็จ เมื่อนั้นท่านจะพบว่า เกจิขลัง จอมขมังเวทย์ ในโลกนี้สู้พลังจิตที่ฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วของท่านไม่ได้เลย เสกสาปสร้างสุขให้กับตนโดยไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกมีในจิตของทุกฅนตั้งแต่เกิด อุปกรณ์นั้นคือ ” สำคัญที่ใจ ”

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
พึงทราบว่า พ่อสอนเฉพาะเรื่องที่ทำให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข พ่อไม่เคยสอนศิษย์ผู้เปรียบเสมือนลูก เรื่องเป็นบุคคลผู้พ้นโลกครับท่าน กรุณาเข้าใจตามนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *