พิธีพลีกระถาง อธิษฐาน ปักธูปเพื่อพบความสุขสำเร็จ

พลังงานที่สื่อถึงกัน

เมื่อวานพ่อไปที่วิหารเซียนสง่า โดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้น เมื่อกราบรับพลังงานที่ไม่ธรรมดาเสร็จ กำลังจะเดินทางกลับ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

” ท่านคะหยุดก่อนค่ะ ” สตรีสูงวัยเดินกึ่งวิ่งออกมาเรียกให้พ่อหยุด ท่านแนะนำตัวว่าท่านเป็นบุตรีท่านเช๊ยนสง่า พร้อมทั้งมอบฮู้ของคุณพ่อ ให้พ่อปึกหนึ่งให้นำมาแจกศิษย์ ทั้งยังมอบหนังสือคำสอน ผงธูปที่ท่านเชียนสง่าทำพิธีเชิญฟ้ามาสู่พลังงานบาพื้นแผ่นดินมนุษย์ให้พ่อ

ขณะที่มอบของกันอยู่กลางแจ้งหน้ารูปปั้นท่านเซียนสง่า เสียงฟ้าคำรามขึ้นทันทีแล้วหยุด บุตรีท่านเซียนสง่าพูดกับพ่อและผู้ร่วมเหตุการณ์ว่า….

ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะท่าน คุณพ่อสื่อพลังถึงท่านด้วยค่ะ ”

พ่อได้แต่กล่าวขอบคุณท่านผู้มอบความอารีย์ให้พ่อ ท่านแจ้งชื่อท่านให้ลูกๆที่ไปกับพ่อว่าท่านชื่ออะไร ทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านกับลูกไว้ เพื่อประโยชน์ให้แจ้งท่านก่อนที่พ่อจะไปในคราวต่อไป และเผื่อมีธุระสำคัญต้องติดต่อกัน

เมื่อถึงเวลาไม่ต้องไขว่คว้าครับท่าน มนุษย์กำหนดไม่เท่าฟัาบันดาล

ยังมีสิ่งสำคัญที่บุตรีท่านเซียนสง่ามอบให้พ่อ เพื่อมาทำพิธีอธิษฐานต่อพลังจักรวาล เพื่อประโยชน์หนุนนำเกื้อกูลศิษย์ผู้เปรียบเสมือนลูกของพ่ออีก จะเขียนเล่าในกระทู้ต่อไปทั้งให้ผู้ที่เชื่อถือพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายได้ร่วมกิจกรรมที่เปิดโชคเปิดลาภเปิดความสำเร็จให้กับชาตาของท่านครับ

กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

เตรียมการหล่อ ” สิริสิทธาจารย์ “

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คุรุเทวาประทานความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนลาภผล วีธีรพ่อหมอ จัดตั้งเครื่องสังเวยพลีกรรมให้พ่อขอเมตตาบารมี ครูเทพเจ้าของศิลปวิชา

เชิญองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” เป็นประธาน ขออนุญาตนำชนวนเนื้อนวโลหะที่เหลือจากหล่อองค์เทพแห่งสายน้ำ มาหลอมเพื่อเตรียมหล่อ ” สิริสิทธาจารย์ ” สำหรับมอบให้ศิษย์ รับไปเป็นที่ระลึกว่าเป็นศิษย์มีครู จะได้มีขวัญกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้ชีวิตได้ลาภผลเหลือกิน เหลือใช้ เหลือกำไร เหลือเก็บ

เกิดความสำเร็จหลังไหลเป็นท่อธาร ที่เต็มไปด้วยเงินทองอัญมณีที่มีค่าเนืองนองเต็มห้องหับในบ้านเรือนที่พักอาศัย

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

Good and Evil

” Good and Evil Right and WrongThere is no Good and no EvilIn every concrete situation,
there is only,
The Necessary and rhe Unnecessary,
The Needful is Right,The Needless in Wrong,
In my world-even what you all Fvil,
Is the servant of the Good,And therefore, Necessary. ”

Siriphong Kruphanpakit

ไม่ว่าความดีงาม หรือ สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ล้วนมีลักษณะเฉพาะในตัวของมันเองที่นำสร้างประโยชน์ได้ เมื่อต้องการสีขาวยังต้องเติมสีดำเพิ่มลงผสมเพื่อให้เกิดความขาวเด่นชัด

ทุกสรรพสิ่งล้วนเอื้อประโยชน์ให้กันและกัน ทุกฅนล้วนมีด้านมืด จงใช้มันให้เกิดประโยชน์ ไม่ทำร้ายตน และ บุคคลอื่น

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ตีท้ายครัวอาจารย์กายทิพย์

พ่อไปบ้าน saraswatimonthon มารดาเจ้าของบ้านเชิญขึ้นห้ององค์มหาเทพโอดิน แค่เปิดประตูห้องยังไม่ทันก้าวเข้า พอได้รับพลังงานของขุมทรัพย์สีประกายม่วงทองเข้าประทะตัวเต็มๆ


พ่อขอน้ำมันหอม กับ กำยาน จากแม่กุ้งทันที เพื่อตั้งจิตอธิษฐานน้อมรับพลังงานบวกที่เปิดออกต้อนรับตัวพ่อ


สุรลักษณ์เข้าไปนั่งตรงหน้าปู่โนมภูติแห่งโชคลาภ เพราะสัมผัสพลังแห่งโชคลาภ

เมื่อพ่อตั้งจิตบูชาขอพรเสร็จ จึงเชิญบารมีองค์ปู่โนมนำเทวรูปท่านวางบนศีรษะของลูกทุกฅนที่ไปกับพ่อวันนี้


ขอศิษย์เรือนพระภรตมุนีผู้เชื่อถือพลังเหนือโลกเหนือความคาดหมายขององค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” ทุกท่าน กับทั้งศิษย์องค์มหาเทพโอดีน พบความรุ่งเรืองเจริญ ด้านความรัก บริบูรณ์เรื่องการเงิน เต็มไปด้วยผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ตลอดกาลทุกเมื่อ สาธุ สาธุ สาธุ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ของปลอมมีพลังครับถ้า……

เมื่อสักครู่ศิษย์ที่อยู่ต่างแดนติดต่อเล่าให้พ่อฟังว่า ช่วงโรคระบาดนี้ของทำเทียมเลียนแบบรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูที่พ่อสร้างเผยแพร่มีมากมายในบ้านเมืองของเขาเพราะ…


มีบุคคลสองประเภทที่มาแบ่งปันของพ่อไป ๑ . เพื่อบูชาเอง ๒. ผู้ที่นำของพ่อไปถอดพิมพ์สร้างขึ้นใหม่ ( ฅนต่างแดนต้มตุ๋นกันเอง )


พ่อตอบไปว่า ” สำคัญที่ใจ ” ว่าเชื่อถือศรัทธามั่นคงต่อครูเทพเจ้าของศิลปะวิชาแค่ไหน ถ้าความศรัทธามีเต็มร้อย ของที่ทำเทียมลอกเลียนแบบก็สามารถเป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจให้พบความสำเร็จได้


ปัจจุบันเรื่อของทำเทียมลอกเลียนแบบของที่พ่อสร้างนั้น ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกของพ่อคิดไปในทางลบได้ มีแต่จะร่วมด้วยช่วยอำนวยชัยที่ท่านช่วยกันเผยแพร่บารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ” องค์พระพิราพ ” ที่พ่อสร้างในรูปแบบวัตถุรูปเคารพขนาดบูชา และ พกพาติดตัวขึ้นเป็นฅนแรกของโลก


ผู้ที่ศรัทธาของที่พ่อสร้างจริง เขาไม่ลำบากหรอก กับการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล มารับมอบประสิทธิจากมือพ่อ


อย่าเสียกำลังใจครับ ศรัทธาที่มั่นคงมุ่งพุ่งตรงต่ององค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” ท่านคิดทำสิ่งใดสำเร็จสมปรารถนาทุกกิจที่คิดกระทำครับ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

กุมารีเก่า

วันนี้หลังทำวัตรเช้าที่กุฎีเรือนแพเสร็จ พ่อเดินไปสวดมนต์ที่อาคารตั้งวัตถุรูปเคารพ พบกุมารีหล่อเนื้อโลหะเก่ามีผู้นำมาวางไว้ที่รูปเคารพเทพธิดานาคกัญญาที่หน้าอาคารเลขทื่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙

พ่อนี่ต้องโฉลกกับกุมารกุมารีจริงๆ เมื่อคิดทำงานสำคัญทุกครั้ง พลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายเป็นต้องส่งสื่อแสดงพลังงานมาช่วยทุกครั้งไป

ศีรษะกุมารีน่ารักรูปนี้อาจหล่นจากที่บูชาของใครลงบนพื้นจึงเกิดความเสียหาย เจ้าของไม่ต้องการจึงนำมาวางไว้ ( ท่านที่ครอบครองพระพุทธรูปโบราณก็เช่นกัน ควรระมัดระวัง โลหะที่มีอายุเปราะ แค่ล้มก็สร้างความเสียหายได้ )


ศีรษะกุมารีรูปนี้ พิจารณาให้ดีจะทราบว่า พลังงานงานไม่เปลี่ยนแปลงถอยลงเลยแม้แต่น้อย น่ารักเหมือนเด็กมีชีวิต ผู้รู้ค่าจึงเห็นคุณ

ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด พ่อจะจัดพิธีรับมิ่งชิงขวัญ เลี้ยงข้าวปลาอาหารให้อิ่มหนำสำราญ ไม่แน่นะ ” พักตรากุมารี ” อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ตั้งให่ดีพลีให้ขลัง ใช้ดีมีพลังงานครับท่าน

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ