พิธีสมโภชเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดสุทธาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑ ๙ ตั้งมณฑลพิธีสมโภชเทวาภิเษก รูปเคารพองค์ท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มอิทธิพลังความเข้มขลัง เริ่มมงคลพิธีเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา ถึง ย่ำรุ่งของวันพรุ่งนี้ ขอความอุดมมงคลสมบูรณ์เพิ่มพูนลาภผลความสำเร็จ บังเกิดกับผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ศรัทธาคุณความดีที่มีในตนครับ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ