พิธีไหว้ครูเทพเจ้าของศิลปะวิชาของค่ายชลลัมพี ๗ เมษายน ๒๕๖๕

พิธีสมโภชเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดสุทธาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑ ๙ ตั้งมณฑลพิธีสมโภชเทวาภิเษก รูปเคารพองค์ท้าวเวสสุวรรณ เพิ่มอิทธิพลังความเข้มขลัง เริ่มมงคลพิธีเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา ถึง ย่ำรุ่งของวันพรุ่งนี้ ขอความอุดมมงคลสมบูรณ์เพิ่มพูนลาภผลความสำเร็จ บังเกิดกับผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ศรัทธาคุณความดีที่มีในตนครับ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิธีไหว้ครูรับดาวพฤหัสบดีย้ายเขาสู่ราศรีเมษ ของค่ายชลลัมพี

ไหว้ครูบูชาคุรุเทพ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณแม่หนู สรวงสุดา จัดพิธีไหว้ครูเทพเจ้าของศิลปวิชา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของค่ายชลลัมพี
ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ราศรีมีน ในวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา ตามปฏิทินนิรายนะ ลาหิรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ วันธงชัย : วันพุธ วันอธิบดี : วันอังคาร วันโลกาวินาศ : วันพฤหัสบดี
ถือเป็นมงคลพิธีพลีบูชาคุรุเทพองค์พฤหัสบดี เพื่อความสมบูรณ์ด้วยปัญญา สติ นำพาชีวิตถึงความสุขสวัสดี
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ