สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน

ฝนตกอากาศแปรปรวนไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้เดินทางมาร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิจิตที่เรือนไทยข้างคลองบางไส้ไก่ภายในวัดสุทธาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙วันนี้ ขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตย์ประดิษฐานภายในวัดสุทธาราม โปรดเมตตานำสิ่งที่ดีที่เย็นเป็นประธานในสากลโลกียสถาน มาประทานแก่ทุกท่านทุกสายร่างญาณบารมี คิดหยิบจับกระทำการสิ่งได้พบความสำเร็จเป็นโชคลาภความสุขกายสำราญใจ สาธุ สาธุ สาธุ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
เสาร์ที่ ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖