สมคิด

 หลายท่านสงสัยว่า พ่อนับถือองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ " พระพิราพ " เป็นมหาเทพสูงสุด ทำไมจึงให้วีธีรพ่อหมอสั่งจองยักษ์วัดแจ้ง จะนำมาทำอะไร

ถ้าทางวัดแจ้งสร้างยักษ์ชื่อตรีเศียร พ่อไม่ให้วีธีรพ่อหมอเสียเงินโดยปราศจากประโยชน์แน่นอน

เผอิญทางวัดแจ้งเลือกสร้างอสูรพรหมนาม ” ราวณะ ” ( ราวัน ) พ่อจึงให้วีธีรสั่งซื้อมาเพื่อ ” บูชาปัญญาของตัวพ่อเอง ” ที่สามารถวิจารณ์เกียรติของรามได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแจกแจงเหตุผลได้อย่างหนักแน่น กระทั่งถูกผู้ใหญ่ในสมัยนั้นปราม เพราะ พ่อลบล้างความเชื่อถือที่มีมาแต่เดิมอย่างสิ้นเชิง

งานศิลป์ที่ทางวัดแจ้งสร้างขึ้นชิ้นนี้ พ่อนำใช้เป็นเครื่องบูชาความเคารพ ความคิดการตัดสินใจของตน ที่เลือกศรัทธาเชื่อถือองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” เป็นมหาเทพสูงสุดของชีวิต เหมือนราวณะ ” ราวัน ” ที่ยึดมั่นศรัทธาองค์พระศิวะพระมหาเทพ อย่างมั่นคง

” มองทุกเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง “
เมื่อพ่อยังเด็ก ต้นโพธิ์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในโรงเรื่อยแปรรูปไม้สักบอมเบเบอร์ม่า พ่อเห็นแขกนำหม้อน้ำมารดบนแผ่นหินสลักอักษรภาษาแขกที่วางอยู่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ในเวลาเช้าตรู่ขณะรดนำลงบนแผ่นหินปากก็เปล่งออกเสียง ” ราม ราม ราม ……. “กระทั่งน้ำในหม้อที่เทินหัวมา ราดลงบนแผ่นหินนั้นหมดจึงหยุดเปล่งเสียง ” ราม “

การฝึกซ้อมการแสดงโขนที่พ่อเห็นเป็นประจำ ทำให้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดของพ่อคิดว่า ” ราม ” เป็นพระเอกผู้ทรงธรรม มีความกตัญญูสูง ยอมออกไปอยู่ป่าเพื่อรักษาสัตย์ให้บิดา

เมื่อพ่ออายุสิบห้าปี ได้อ่านบ่อเกิดรามเกียรติ์ ได้ดูโขนชุดนิ้วเพชร ความเชื่อถือว่า ” ราม ” เป็นพระเอกผู้ทรงธรรม ถูกพ่อนำมาคิดทบทวนใหม่ทันที

ไม่เพียงแค่คิด พ่อขยายความคิดให้ผู้อื่นฟังอย่างกว้างขวาง ผลคือ ผู้รับฟังทั้งหมดฟังอย่างนิ่งๆ ไม่ขยายต่อ เพราะความคิดของพ่อล้ำเกินไปในยุคนั้น

เมื่อพ่อเป็นครูฝึกสอนเปิดโอกาสให้พ่อได้วิจารณ์วรรณคดีได้สมใจ เกียรติของรามที่ใครๆพากันยกย่อง กลายกลับเป็นความอัปยศขององค์นารายณ์

เมื่อพ่อได้ทำงาน มีอิสระสามารถปฏิบัติตามความคิดของตัวเองได้เต็มที่ วันหนึ่งศิษย์ที่เรียนกับพ่อมาบอกว่า " สิ่งที่ครูคิดได้เมื่ออายุ ๑๕ ปี ตอนนี้มีนักเขียนชื่อ "..... " เขียนเหมือนที่ครูให้ข้อคิดพวกหนูเลย

โลกกำลังจะก้าวเข้าสู่อารยสมัย เด็กรุ่นใหม่มีความคิดเรื่องเกียรติของราม เฉกเช่นเดียวกับพ่อมากมาย

ราวณะ ” ราวัน ” กลายเป็นยักษ์บริสุทธิ์ไร้มลทิน เพราะบาปทั้งหมดของราวณะ ” ราวัน ” ได้ก่อขึ้นนั้น เป็นไปตามที่องค์นารายณ์ต้องการให้เป็น เพื่อตนต้องการลงมาสร้างชื่อในคราบของมนุษย์

การศึกษาเป็นเครื่องเสริมปัญญาความรอบรู้ ไปพร้อมๆกับมอมเมาได้ ถ้าผู้ศึกษาปราศจากการพิจารณาทบทวนตรวจสอบ

อย่าตัดสินทุกอย่างตามที่รู้ที่เห็น ใช้ตาภายในพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนทั่วถึง

ในหนึ่งวันธรรมชาติยังจัดแบ่งเวลาให้สว่างและมืด ฝ่ายละสิบสองชั่วโมง

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

องค์พระพิราพเนื้อพิเศษ

รูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ” องค์พระพิราพ ” เนื้อพิเศษ มวลสารผงไม้ฝ้าเพดานพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล ติดเส้นผมของพ่อ ( ชุดนำฤกษ์ มีลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือของพ่อด้วยแป้งเจิมหน้าสายศิลปิน

ปั๊มขึ้นรูปในมณฑลพิธีไหว้ครู สมโภชเสร็จ แจกสำหรับผู้ที่เข้ารับการครอบจากพ่อในมณฑลพิธีไหว้ครู ในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า จำนวนการสร้างไม่มาก เพราะปั๊มขึ้นรูปตามกำลังแรงของพ่อในเวลาจำกัด

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

โลกเปลี่ยนยุค

1 มกราคม 2020 โลกเปลี่ยนยุคสมัย ฅนรุ่นใหม่ที่กำลังเจริญเติบโต เป็นผู้ที่เชื่อมั่นความคิดของตนเหนือสิ่งอื่นใด พ่อจึงปรับวิธีเผยแพร่พลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายของ ” ครูเทพเจ้าของศิลปวิชาขา ” เป็นรูปแบบท้าให้พิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนเพราะ… ” ความเชื่อถือศรัทธาเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ “

ความสำคัญข้อนี้พ่อจึงเสนอให้ผู้ที่ต้องการวัตถุรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูที่ตัวพ่อเป็นผู้สร้าง พิสูจน์ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดผลสมปรารถนาตามที่ตนต้องการก่อน จึงเลือกหาเป็นเจ้าของครอบครอง
พ่อว่าวิธีนี้เหมาะสมควรเป็นบทพิสูจน์ว่า ถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ต้องนับถือศรัทธา ทั้งเป็นหลักประกันด้วยว่า ตัวพ่อที่เป็นผู้สร้างมาอยู่ณจุดปัจจุบัน จิตดวงเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พุทธศาสนานิกายมนตรยาน

พุทธศาสนานิกายมนตรยาน ชื่อแสดงความชัดเจนว่าเป็นลัทธิมนต์ ถือเวทมนต์คาถาอาคมเป็นสำคัญ ในข้อปฏิบัติบัญญัติเรื่องเวทมนต์คาถา ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ทำน้ำมนต์

พุทธศาสนามนตรยาน เคยเผยแพร่มาถึงเมืองไทยในสมัยลพบุรีกับศรีวิชัย ไทยเคยนับถือพุทธศาสนามนตรยานมาก่อนที่จะนับถือพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์
เสถียร โพธินันทะ

สำหรับพ่อผู้เชื่อถือศรัทธาพุทธศาสนาในแนวทางนี้ ยึดศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปิดกั้นการกระทำที่สร้างความต่ำทรามให้ชีวิต

เคารพบูชาพระเป็นเจ้านาม ” พระอิศวร ” และ เทพยดา ศึกษาพลังงานทางจิตเพื่อเชื่อต่อกับพลังจักรวาล ( พลังธรรมชาติที่เหนือโลกเหนือความคาดหมาย )

สอนศิษย์ให้ใช้ชีวิตมีความสุขให้เต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ณ ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตรูปแบบสันนยาสีในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุปัจจัยที่เหมาะสม จงเป็นดั่งที่จิตปรารถนา

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พึ่งกำลังแรงตนพ้นภัย

ประโยชน์มหาศาล ปราศจากคำติฉินนินทา ไม่ต้องให้ใครชี้หน้าด่าได้ว่า ” ที่มึงมีวันนี้เพราะกูให้โอกาส “

อย่าเตะหมูเข้าปากหมา ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตน และ บุคคลอันเป็นที่รัก

๐ ฅนเลี้ยงไก่ใครที่ไหนเขาเลี้ยงเปล่า
ทุกเม็ดข้าวหมายไข่เนื้อไปเมื่อหน้า
เขาเกื้อกูลแก่เราเข้าตำรา
ย่อมคาดหน้าสิ่งสนองต้องระวัง ๐

จงยืนขึ้นด้วยกำลังขาของตัวเองอย่างมั่นคง พ่อเป็นกระจกเงาบานใหญ่ ใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงทำ เติบโตอย่างใจเย็นแม้จะต้องเสียเวลา ผลคุ้มค่ากว่าเดินทางลัด

ถ้าจะชั่วก็จงชั่วแต่ตัวยักษ์ อย่าได้พาสุริยวงศ์พงศักดิ์ให้เสื่อมสูญ เกิดฅนเดียวตายฅนเดียว จิตดวงเดียวท่องเที่ยวไป

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พระพิราพ พิมพ์เลขศาสตร์แห่งความสำเร็จ

พระพิราพพิมพ์เลขศาสตร์แห่งความสำเร็จ เนื้อผงอิทธิเจสายศิลปินผสมน้ำมันเจิมหน้าเสน่หาเมตตาสายศิลปิน ปั๊มขึ้นรูปกลางพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสวัดพระแก้ววังหน้า ในงานไหว้ครูประจำปีของคณะศิษย์พระภรตมุนี นำสมโภชอธิษฐานจิตในงานไหว้ครูปีต่อมา แจกผู้ร่วมเข้ารับการครอบจากพ่อ จำนวนการสร้างไม่มาก เพราะ พ่อปั๊มขึ้นรูปด้วยกำลังแรงของพ่อเองทุกองค์

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์องค์พระพิราพเนื้อน้ำมันพิมพ์นิยม

รูปเคารพองค์พระพิราพเนื้อน้ำมันพิมพ์นิยม ขนาดเจ็ดเซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพระพิราพ ด้านหลังรูปพ่อครูฤๅษี จัดสร้างจำนวนไม่มาก เพราะ พ่อปั๊มขึ้นรูปด้วยกำลังของตัวพ่อเองทุกองค์ กลางพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล พ่อทำมอบให้ลูกๆที่ร่วมพิธีไหว้ครู ที่วัดพระแก้ววังหน้า เมื่อพ่ออายุ ๖๕ ปี

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ปู่องค์พระพิราพพิมพ์นิยม ขนาดเท่าเหรียญสิบบาท

รูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ” ปู่องค์พระพิราพพิมพ์นิยม ” เนื้อมวลสารผงอิทธิเจสายศิลปิน ขนาดเท่าเหรียญสิบบาท ด้านหน้ารูปเคารพองค์พระพิราพ ด้านหลังรูปเคารพองค์พ่อครูฤๅษี ลงลายมือพ่อด้วยดินสอดำ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้วยหมึกสีแดง จำนวนสร้าง ๙๙๙ องค์ สร้างแจกปี พ. ศ. ๒๕๕๙

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิข

วัตถุรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา

วัตถุรูปเครพสัญลักษณ์แทนครูที่พ่อจัดสร้างขึ้นนั้น เพื่อประโยชน์ให้เหล่าศิษย์ มีไว้เป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจว่าเป็นศิษย์มีครู ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ระลึกถึงคำสั่งคำสอนเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข ปราศจากโทษทุกข์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

วัตถุรูปเคารพทุกรุ่นทุกพิมพ์ ใช้วิธีหารค่าใช้จ่ายในการสร้าง ใช้จำนวนผู้ต้องการเป็นตัวตั้งหารด้วยยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ต้องการรับมอบเป็นเจ้าของครอบครองมีส่วนร่วมในการสร้าง ซึ่งเป็นที่ทราบดีในหมู่ศิษย์ ส่วนบุคคลภายนอกที่ต้องการก็จัดแบ่งให้ไปตามกำลังที่รับได้ ศิษย์ทุกฅนพึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกอย่าง ” สำคัญที่ใจ ” วัตถุภายนอกหรือจะเท่าวัตถุภายใน รักษาใจให้เป็นสุขย่อมเป็นมงคลที่ประเสริฐกว่า

ศิริพงศ์ ครพีนธ์กิจ

หน้ากากองค์พระพิราพเนื้อผง

หน้ากากองค์พระพิราพเนื้อผง สีทอง สีม่วง ตั้งเครื่องพลีกรรมบวงสรวงบอกกล่าวเพื่อเขียนสีเฉลิมพระเนตรทุกองค์ เขียนแต่ละชิ้นของผลงานตั้งเครื่องเป็นการเฉพาะกิจทุกครั้ง จำนวนสร้าง ๙๕ องค์ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ