บูชาเพื่อหวังจะดีจะรวย

ฅนเป็นจำนวนมากพยายามเสาะแสวงหาวัตถุรูปเคารพพลังงานภายนอกต่างๆมาเสริมสร้างพลังงานความสำเร็จให้มีในตน เพื่อความสมปราถนาในสิ่งที่พึงประสงค์ จนบางครั้งก็นำมามากเกินพอดีกลายเป็นสุสานเก็บของที่ว่าดีว่าเลิศนั้น จนยากที่จะปฏิบัติบูชาให้ถูกต้องตามกฏระเบียบที่ผู้สร้างวางไว้เข้าภาษิตที่ว่า “แต่แรกเริ่มเดิมทีก็เสาะแสวงหา พอได้มาก็ไม่เห็นเป็นแก่นสาน” พอใครว่าอะไรที่ไหนดีก็ตามแห่ไปซื้อหามาเพื่อจะได้ดีได้สำเร็จดังเขาว่า สำหรับวัตถุรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูที่พ่อสร้างขึ้นก็เช่นกัน พ่อสร้างเพื่อจุดประสงค์ให้ศิษย์มีไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นศิษย์มีครู จะได้มีขวัญมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานด้วยมีสติตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท อยู่ในกฏระเบียบ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม

          วัตถุรูปเคารพของพ่อทุกพิมพ์ทุกรุ่นสร้างแบ่งกันใช้ในหมู่ศิษย์ ไม่จ้างเกจิดังอาจารย์ขลังมาเสกมาเป่าของที่พ่อสร้าง พ่อตั้งพิธีสมโภชเทวาพิเษก ขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปะวิชา เพิ่มอิทธิพลังความเข้มขลัง แล้วมอบให้ศิษย์นำไปเสกเพิ่มเองด้วยการกระทำความดีมีกตัญญูรู้ตอบแทนคุณ บุพการีชนของตน พ่อถือว่าพลังกตัญญูเป็นพลังงานสูงสุดยิ่งกว่าการเสกเป่าด้วยผู้อื่น ส่วนบุคคลภายนอกที่สนใจรูปเคารพที่พ่อสร้างเผยแพร่สมควรที่จะเข้ามาตั้งพิธีพลีกรรมรับมอบประสิทธิจากมือพ่อด้วยตัวผู้ศรัทธาเชื่อถือเอง

        วัตถุภายนอกไม่ว่าพิมพ์ใดชนิดไหนไม่สำคัญเท่าวัตถุภายใน คือ ใจอันบริสุทธิ์ของตัวเอง พยายามปลุกปลอบสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้เกิดมีในตน ไม่มีใครเสกให้อุปสรรคเมฆหมอกความขุ่นมัวให้พ้นออกไปจากชีวิตของใครได้ นอกจากใจที่มีพลังกล้าแข็งในการเผชิญช่วงจังหวะร้ายของชีวิตให้ผ่านพ้นไปด้วยตัวตนของตนเอง “ปล่อยให้มันกระทบอย่าสะเทือน” ไม่มีกรรม(การกระทำ) ชนิดใดที่เกิดขึ้นแล้วตัวเราจะรับไม่ได้ ไม่มีกรรมสนองกรรมชนิดใดที่เกินกว่าที่เราจะรับไม่ได้ ถ้าจิตเรามั่นคงพร้อมย่อมผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้า ฅนที่ไม่รักตัวเองย่อมไม่ปราถนาดีกับผู้อื่น จงจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่ใจ

                                   ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พระพิราพประทับขัดสมาธิเพชร

พระพิราพประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานแปดเหลี่ยมขนาดหน้าตัก ๑๒ นิ้ว พิมพ์นิยม จำนวนสร้าง ๑๙ องค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี

พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี ในท่ารำพราหมณ์เข้า ขนาดเท่าฅนจริง ปั้นขึ้นรูปด้วยผงจีนทร์หมอ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

องค์พระพิราพ

องค์พระพิราพ ในท่ารำพระพิราพเต็มองค์ ขนาดเท่าฅน ปั้นขึ้นรูปด้วยผงจันทร์หอม ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

พ่อครูของเรา

พ่อครู ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ เกิดวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕ จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
เป็นครูผู้อนุรักษ์ ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย สอนการทำหัวโขนผลงาน
เป็นผู้ริเริ่มนำพระพิราพสร้างในรูปแบบวัตถุมงคลเป็นคนแรกของโลก เผยแพร่พระพิราพให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชนเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙
สร้างรูปปั้นพระดาบส ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนด้วยผงจันทร์หอม นำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อโปรดเกล้าฯพระราขทานมูลนิธิพระดาบส
สร้างหัวโขนพระภรตมุนี ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานเป็นสมบัติของ โครงการยุวศิลปิน ในมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕
จัดนิทรรศการ”พระพิราพ”เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
วีระ อริยโชติ

มนต์นัทธ์ แปลว่า เครื่องผูกพันธ์ใจ

มนต์นัทธ์ แปลว่า เครื่องผูกพันธ์ใจ

 พ่อตั้งเว็บไซต์มนต์นัทธ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ ให้คณะศิษย์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับครูเทพเจ้าของวิชาที่พ่อให้ความเคารพเชื่อถือศรัทธา

 มนต์นัทธ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยศิษย์สามฅน ปีนี้มนต์นัทธ์ มีอายุย่าง ๑๕ ปี 


          ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ