พิมพ์องค์พระพิราพเนื้อน้ำมันพิมพ์นิยม

รูปเคารพองค์พระพิราพเนื้อน้ำมันพิมพ์นิยม ขนาดเจ็ดเซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพระพิราพ ด้านหลังรูปพ่อครูฤๅษี จัดสร้างจำนวนไม่มาก เพราะ พ่อปั๊มขึ้นรูปด้วยกำลังของตัวพ่อเองทุกองค์ กลางพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล พ่อทำมอบให้ลูกๆที่ร่วมพิธีไหว้ครู ที่วัดพระแก้ววังหน้า เมื่อพ่ออายุ ๖๕ ปี

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ปู่องค์พระพิราพพิมพ์นิยม ขนาดเท่าเหรียญสิบบาท

รูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ” ปู่องค์พระพิราพพิมพ์นิยม ” เนื้อมวลสารผงอิทธิเจสายศิลปิน ขนาดเท่าเหรียญสิบบาท ด้านหน้ารูปเคารพองค์พระพิราพ ด้านหลังรูปเคารพองค์พ่อครูฤๅษี ลงลายมือพ่อด้วยดินสอดำ พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้วยหมึกสีแดง จำนวนสร้าง ๙๙๙ องค์ สร้างแจกปี พ. ศ. ๒๕๕๙

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิข

วัตถุรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา

วัตถุรูปเครพสัญลักษณ์แทนครูที่พ่อจัดสร้างขึ้นนั้น เพื่อประโยชน์ให้เหล่าศิษย์ มีไว้เป็นเครื่องเหนี่ยวนำใจว่าเป็นศิษย์มีครู ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ระลึกถึงคำสั่งคำสอนเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข ปราศจากโทษทุกข์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

วัตถุรูปเคารพทุกรุ่นทุกพิมพ์ ใช้วิธีหารค่าใช้จ่ายในการสร้าง ใช้จำนวนผู้ต้องการเป็นตัวตั้งหารด้วยยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ต้องการรับมอบเป็นเจ้าของครอบครองมีส่วนร่วมในการสร้าง ซึ่งเป็นที่ทราบดีในหมู่ศิษย์ ส่วนบุคคลภายนอกที่ต้องการก็จัดแบ่งให้ไปตามกำลังที่รับได้ ศิษย์ทุกฅนพึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกอย่าง ” สำคัญที่ใจ ” วัตถุภายนอกหรือจะเท่าวัตถุภายใน รักษาใจให้เป็นสุขย่อมเป็นมงคลที่ประเสริฐกว่า

ศิริพงศ์ ครพีนธ์กิจ

หน้ากากองค์พระพิราพเนื้อผง

หน้ากากองค์พระพิราพเนื้อผง สีทอง สีม่วง ตั้งเครื่องพลีกรรมบวงสรวงบอกกล่าวเพื่อเขียนสีเฉลิมพระเนตรทุกองค์ เขียนแต่ละชิ้นของผลงานตั้งเครื่องเป็นการเฉพาะกิจทุกครั้ง จำนวนสร้าง ๙๕ องค์ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หน้ากากฤๅษียอดลำโพงยาว

หน้ากากฤๅษียอดลำโพงยาว หล่อตันหน้าหลังเหมือนกัน รุ่นพิเศษแช่น้ำมนต์ในพระอุโบสถสามปี นำออกมาสมโภชเทวาภิเษก แจกผู้ร่วมพิธีไหว้ครู จำนวนสร้าง ๑๕๙ หัว สร้างปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ล ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หัวโขนฤๅษีพิมพ์โบราณหล่อเนื้อโลหะ

หัวโขนฤๅษีพิมพ์โบราณ หล่อแบบเหวี่ยง ยอดลำโพงเตี้ยมีจรหู เนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้าง ๓๓๒ หัว สร้างแจกปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์หน้ากากพ่อครูฤๅษีโลหะปั๊มขึ้นรูป

พิมพ์หน้ากากพ่อครูฤๅษีปั๊มโลหะขึ้นรูป ด้านหลังติดเทียนชัยไหว้ครูกับเทียนปากหงส์ สร้างแจกเป็นที่ระลึกผู้ร่วมพิธีไหว้ครู จำนวนสร้าง ๑๕๙ ชิ้นงานมงคลดลโชคลาภเป็นเสน่หาเมตา ด้านสื่อสารเจรจาพบความสุขสำเร็จ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์หน้ากากหัวโขนพระภรตมุนีเนื้อผงหน้าหลังเหมือนกัน

พิมพ์หน้ากากหัวโขนพระภรตมุนี แกะจากรูปต้นแบบที่ซุ้มจรนำโรงละครแห้งชาติ ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกัน มวลสารผงก้นกรุวังหน้าผสมกับผงมวลสารของคุณครู อาคม สายาคม จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ สร้างแจกปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครพันธ์กิจ

พิมพ์พระพิราพในท่ารำพระพิราพเต็มองค์

พิมพ์พระพิราพในท่ารำ พระพิราพเต็มองค์ เนื้อผงมวลสารของคุณครูอาคม สายาคม ด้านหลังอักษรมงคล ” ขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข “จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ สร้างแจกปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์พระภรตมุนีในท่ารำเสมอเถร

พิมพ์พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี ในท่ารำเสมอเถร เนื้อผงมวลสารคุณครูอาคม สายาคม ด้านหลังอักษรมงคล ” ขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข ” จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ สร้างแจกปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครพันธ์กิจ