น้ำมันวันพิเศษ

วันเสาร์เดือนดับอาทิตย์อับแสงด้วยอำนาจของ ” พลังเงา ” เป็นเหตุให้ทำน้ำมันเพิ่มโลกียสุข สำหรับผู้ปรารถนากับการเสพสุขที่อยู่ตรงหน้า ใช้เป็นเครื่องเสริมเพิ่มความมั่นใจ
น้ำมันเสน่หาเพิ่มโลกียสุข หุงขึ้นจากน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นที่นำลงสรงศิวลึงค์บนแท่นโยนีโทรนะ มียอดสวาทเป็นพืชอาถรรพ์สำคัญในการหุง
วิธีใช้น้ำมันเสน่หาเพิ่มความสุขสำเร็จทางโลก โดยใช้น้ำมันเจิมร้านค้า เจิมสินค้า เจิมป้ายห้างร้านบริษัท เจิมหน้าผาก เจิมปาก ก่อนการสื่อสารเจรจาสร้างความสนใจให้กิจการงานพบความสำเร็จรับทรัพย์ลาภบริวาร
เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มของผู้ที่เชื่อถือศรัทธาโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันเสาร์วันพุธกลางคืน
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ปู่องค์พระพิราพเนื้อผงพิมพ์นิยม

ปู่องค์พระพิราพเนื้อผงพิมพ์นิยม มีสองพิมพ์ คือ
๑. พิมพ์เนื้อน้ำมัน ด้านหน้ารูปพ่อครูฤๅษี ด้านหลังรูปปู่องค์พระพิราพ
๒. พิมพ์เนื้อผงมวลสารอิทธิเจสายศัลปินโรยผงตะใบพระกริ่งฤๅษีดีโด่งดังวังหน้าพิชิตชัย ด้านหน้ารูปปู่องค์พระพิราพ ด้านหลังอักษรมงคลภาษาไทย ” เศรษฐีมั่งมีทรัพย์ สุขกายสำราญใจ “
๓. พิมพ์เนื้อผงเมตตาสายศิลปิน ด้านหน้ารูปปู่องค์พระพิราพ ด้านหลังเลขศาสตร์แห่งความสำเร็จ
ปู่องค์พระพิมพ์นิยมทั้งสองพิมพ์กดพิมพ์ปั๊มขึ้นรูป และ อธิษฐานจิตสมโภชในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ที่ภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถามมงคล
สร้างแจกผู้ร่วมพิธีไหว้ครูสมโภชเป็นที่ะลึกระหว่างครูกับศิษย์ จำนวนสร้างพิมพ์ละหนึ่งพันองค์
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

องค์มหาราชีนีลิลิธที่ปิดทองมีความพิเศษตรงไหน

องค์มหาราชินีลิลิธชุดพิเศษเนื้อก้นครก ด้านหลังเป็นยันต์ประจำตัวของพ่อที่สร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่นำปิดทองคำเปลวแท้มีความพิเศษกว่าองค์มหาราชินีลิลิธเนื้อก้นครกพิมพ์เดียวกันที่ตรงไหน

หนึ่ง ทองคำแท้ที่นำปิด เปินทองที่พ่อตั้งกิจพิธีพลีกรรมขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชาเพื่อใช้ลงนะหน้าทองสายศิลปิน ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง
สอง เป็นองค์ที่ผ่านการเจิมน้ำมันเมตตาเสน่หาด้านโชคลาภความสำเร็จสายดรูอิดส์โดยท่านอาจารย์กายทิพย์

ซึ่งทั้งหมดมีเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าองค์แจกผู้ร่วมพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจำนวนเจ็ดสิบองค์ นำแปดสิบเก้าองค์ปืดทองทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อบูชาครูสายวิชาดรูอิดส์
สาม นำองค์มหาราชินีลิลิธที่เจิมน้ำมันปิดทองนั้น เข้าพิธีขอพลังจักรวาลเพิ่มอิทธิพลังความเข้มขลังเพิ่ม ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ที่เกิดปรากฏการพิเศษ ” พลังเงา “

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

องค์พระศิวะมหาปราบ

สำหรับผู้ที่ศึกษามาดี ย่อมทราบเรื่องราวประวิติความเป็นมาขององค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” เป็นอย่างดีว่า พระองค์เป็นอวตารปางหนึ่งของพระศิวะ ซึ่งทางฝ่ายพุทธมหายานให้ความเชื่อถือเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน

พ่อเป็นผู้นำองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ในรูปแบบศิลปะไทย ( หัวโขน ) ” องค์พระพิราพ ” สร้างเผยแพร่ในรูปวัตถุมงคลเป็นฅนแรกของประเทศไทย ในฐานะที่พระองค์เป็นครูนาฏดุริยางคศิลป์ เผยแพร่ครั้งแรก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

เหตุที่สร้างเผยแพร่ เพราะพ่อรับประสพการณ์ตรงกับตัวเอง ได้รับเมตตาให้ชีวิตพบความสุขสำเร็จดังตั้งจิตปรารถนา

พ่อน้อมรับนับถือ ” องค์พระพิราพ ” เป็นที่ระลึกด้วยการสาธยายคำภาวนา ” วันทิตะวา อะสุระเทพานัง มะหันตะพะลัง อันตะรายัง วินาสสันติ ” ไม่ว่าคิดกระทำกิจสิ่งใด ไม่เคยทิ้งคำภวานาถึงพระองค์ท่าน

” สำคัญที่ใจ “
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

Holding the sacred space of Love

Holding the sacred space of Love.
Are you living in the real world?
Are you living in the world of love.
Is a world where your thoughts are you power tools, your feelings are your guides, and statistices have no bearing whatsoever on what you choose to create.
ช่วงระยะเวลาสองปีที่โรคร้ายแพร่ระบาดทั่วโลก หลายฅนกล่าวว่าเศรษฐกิจไม่ดี ตกงานหมดช่องทางทำมาหากิน
เมื่อช่วงชีวิตที่ทำมาค้าคล่องขาดการเก็บออมถนอมใช้จ่ายทรัพย์ ต้องการสิ่งที่เกินความจำเป็นในการดำรงชีพ เพราะเกรงไม่เท่าเทียมผู้ร่วมสังคม
ทุกสิ่งไม่แน่นอนเมื่อขาดความคล่องตัวทางการเงิน เพราะเหตุที่ประมาท สังคมที่เคยนับหน้าถือตาขาดความเชื่อมั่น ผู้เคยร่วมสมาคมพากันช่วยเหยียบย่ำให้ระยำยับ
ไม่เป็นไร เลิกหมกมุ่นครุ่นคิดเสียใจ กับเหตุที่ประมาทพลาดพลั้งไปแล้ว เร่งปลุกปลอบให้กำลังใจตัวเอง ชาตาชีวิตลิขิตได้ใหม่ด้วยตัวของคุณเอง ทุกอย่าง ” สำคัญที่ใจ “
ตั้งจิตกำหนดใจ ” กูต้องดีได้ด้วยตัวของกูเอง ” ให้พรตัวเองพลิกชีวิตให้กลีบฟื้นคืนความสุขขึ้นใหม่ให้ครบทุกด้าน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกมีอย่างเดียว คือ ” ใจที่เข้มแข็งของคุณ “
สิ่งแรกที่คุณควรกระทำคือ มอบความรักความปรารถนาดีทั้งหมดให้ตัวเอง ใช้ข้อบกพร่องผิดพลาดทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนตน ” อย่าโง่นำชีวิตไปฝากไว้กับฅนอื่น ” อย่าลืมอย่างเด็ดขาดว่า ยามที่การดำเนินชีวิตเกิดความผิดพลาดเหลือเพียงตัวคุณฅนเดียว
ผู้ที่ขาดความเคารพเชื่อถือศรัทธาความคิดการตัดสินใจของตัวเอง ไม่มีทางเดินเข้าสู่ประตูแห่งความสำเร็จ ตัวเองคุณยังไม่รักไม่นับถือ มีหรือที่จะเหลือความปรารนาดีให้ใคร
” หัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ “

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

At just the right time

So let’s not get tired of doing what is good .
At just the right time.

การสร้างความตระหนักรู้สิ่งหนึ่งนั้นแตกต่างกันทางความรู้สึก……ดังนั้นเรื่องบางเรื่อง สำหรับบางฅน จึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ตักเตือนแล้ว ถึงแม้เขารับฟัง แต่ไม่ลงมือกระทำ นั่นเป็นเรื่องของเขา อย่านำตัวเข้าพัวพัน ชีวิตเป็นของเจ้าของชีวิตเอง
ความไม่ได้ดั่งใจ ความสมปรารถนา เป็นเรื่องของใครของมัน

ผลประโยชน์ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว ละโมบโลบมาก กลางวันครุ่นคิด กลางคืนเฝ้าเพ้อละเมอฝัน ค้นหายุทธวิธีขึ้นแข่งขันเพื่อความชนะ บุคคลประเภทนี้ยากจะพบความสุขที่แท้จริง

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

มหาราชินีลิลิธชุดนำฤกษ์

รูปเคารพสัญลักษณ์องค์มหาราชินีลิลิธเนื้อก้นครกชุดพิเศษที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2555 ด้านหลังเป็นยันต์ประจำตัวของพ่อ ที่นำเข้าสมโภชในพิธีไหว้ครูเทพเจ้าของศิลปวิชา เมื่อวันสำคัญ11: 11 ปี 2021ปิดทองคำเปลวแท้ของปู่องค์พระทั้งด้านหน้าด้านหลัง จำนวน159 องค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สั่งจองไว้รับของได้ในวันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ครับ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ศุกร์ต่อเสาร์วันพิเศษ ” พลังเงา “

พิธีสร้างเสริมขวัญกำลังใจ ในคืนวันเพ็ญ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการภายใน ที่อาคารเลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙ ผู้ร่วมพิธี ๙ ท่าน ขอจงบังเกิดความสำเร็จเป็นมหาสำเร็จตามที่จิตตั้งความปรารถนาทุกประการ สาธุ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ชุดพิเศษอธิษฐานจิต ๙ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันเพ็ญเดือนสิบสอง รูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ปู่องค์พระพิราพ ด้านหลังคำอำนวยพร ” เศรษฐีมั่งมีทรัพย์ สุขกายสำราญใจ ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ Rich 159 ” กับพิมพ์ด้านหน้าพ่อครูฤๅษีคู่ปู่องค์พระพิราพ ด้านหลังพระพุททธรูปปางประทานอภัย ” พระพุทธมหาสมปรารถนา ” พระประธานประจำพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล
ครบกำหนดสร้างอธิษฐานจิตได้เก้าปีเต็ม พ่อตั้งใจว่า จะจัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการสมโภช ขึ้นในตันปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อเสร็จพิธีบริบูรณ์จะนำรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูชุดพิเศษนี้แจกกับผู้ร่วมพิธีแบบให้เปล่าเฉพาะในวันนั้น
สิ่งที่คิดไว้จะสมปรารถนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ทำให้จัดงานเชิญผู้มารับรูปเคารพที่ตั้งใจแจกในวันนั้นไม่ได้ พบกันครับท่านที่เคารพ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

Good Night

What is life?
It is the flash of a firefly in the night.
การเดินทางยังอีกยาวไกล ชีวิตในชาตินี้น้อยนัก ยังมีสิ่งที่ต้องเผชิญในภพภูมิต่อไปอีกยาวนาน จงดำรงชีพด้วยความไม่ประมาท อย่าสร้างระเบิดเวลาให้อนาคต

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ