เร่งสาปตัวเอง

” There are many ways to calm a megative energy without suppressing or fighting it.
You recognize it, you smile to it, and you invite something nicer to come up and replace it: you read some inspiring words, you listen to a piece of beautiful music, you go somewhere in nature, or you do some walking meditation.”

ในร่างกายของมนุษย์นอกจากมีพลังกายแล้ว ยังมีพลังเหนือโลกที่เรียกว่าพลังมหัศจรรย์ หรือ พลังกายทิพย์แฝงซ้อนเร้นอยู่บนร่างกายของเราทุกฅน ถ้าจะเรียกให้ง่ายคือ ” พลังจิต ” ผู้ที่หวังประโยชน์จากพลังจิต แค่เลือกพลังความรู้สึกนึกคิดที่ดีนำใช้ให้เป็นประโยชน์กับตน

ฝึกพลังจิตให้เกิดความแข็งเกร่ง เพื่อสร้างความสำเร็จที่ต้องการให้ได้ทุกเรื่อง หลักสำคัญคือต้องฝึกพลังงานทางจิตที่ดีให้สำเร็จ มีอานุภาพที่จะกำหนด เหตุการณ์อนาคตให้เป็นไปตามปรารถนา พ่อไม่ได้เขียนเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ผู้ต้องการพิสูจน์ลงมือทำเองได้ตั้งแต่อ่านกระทู้นี้จบ แล้วจะทราบว่าเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้ พลังงานทางจิตที่เป็นพุทธจริต มีหลักสำคัญในการปฏิบัติดังนี้

๑. ทำจิตให้ว่างอยู่ทุกขณะ
๒. ฝึกจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน
๓. ฝึกคิดอย่างมีระบบ จัดระเบียบความรู้สึกนึกคิดที่มีเหตุผล
๔. หาเวลาอยู่ฅนเดียวเพื่อเพ่งจิตสู่ความว่าง
๕. สร้างจินตนาการที่ดี กำหนดจิตให้มีให้เป็นความสุขสมปรารถนา
๖. อย่าลังเลสงสัยว่าจะทำได้หรือจะเป็นไปได้หรือ
๗. ตั้งจิต ( สาปตนเอง ) ให้เป็นดังคิดหวังตั้งปรารถนา ” สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ” ” ดีดีดี ” สิ่งร้ายสิ่งไม่ดี ความไม่น่าปรารถนา โรคภัยไข้เจ็บ อุปสรรคทั้งหลายมลายหายสูญ

ทุกท่านสามารถทำตามคำแนะนำทั้งเจ็ดข้อได้สบายถ้าปรารถนาดีกับชีวิตตน ขอทุกท่านเร่งปลูกจิตสำนึกที่ดี เสกสาปตนเองให้พบความสำเร็จ เมื่อนั้นท่านจะพบว่า เกจิขลัง จอมขมังเวทย์ ในโลกนี้สู้พลังจิตที่ฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วของท่านไม่ได้เลย เสกสาปสร้างสุขให้กับตนโดยไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ภายนอก อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกมีในจิตของทุกฅนตั้งแต่เกิด อุปกรณ์นั้นคือ ” สำคัญที่ใจ ”

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
พึงทราบว่า พ่อสอนเฉพาะเรื่องที่ทำให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข พ่อไม่เคยสอนศิษย์ผู้เปรียบเสมือนลูก เรื่องเป็นบุคคลผู้พ้นโลกครับท่าน กรุณาเข้าใจตามนี้

There is a non-human hand involved

There is a non-human hand involved.

Understand that at the deepest levels of what is occuring, there is a non-human hand involved.

Then things will begin to make a bit more sense.The deeper you connect to you own soul, the more apparent this realzation becomes .

You can always identify a deep soul by their level of perception, connection and feeling to all they encounter.

I fall in love so easily with sunsets, forests, mountains, and moments.

Siriphong Kruphanpakit

Courage doesn’t always roar

Courage doesn’t always roar.Sometims, courage is the quiet voice, at the end of the day : Saying, ” I will try again tomorrow.”

ผู้ที่ไม่สะทกสะท้านกับคำที่จาบจ้วงล่วงเกินได้เท่านั้นที่พบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

” ชนะใครไม่เท่าชนะใจตน “

ผู้ที่มีดี สามารถนำพานาวาชีวิตสู่ฝั่งฝันได้สำเร็จเท่านั้น ที่ถูกจับจ้องจากบุคคลที่มีความดีไม่เท่า สู้ชีวิตอย่างไรก็ไม่ถึงฝั่งฝัน

Be real, Not perfect

The idea

The idea is to write it so that people hear it and it slides through the brain and goes straight to the heart.Wnen you wish someone ioy, you wish then peace, love, proserity happiness….all the good things.

Siriphong Kruphanpakit

I am not compete

I am not competing with anyone oter than myself .
I just want to do my best at all the choices I make.
Success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it.

Siriphong Kruphanpakit

I am grateful

I am grateful for the miracle of each new day.The fragrance of the flowers, the song of the birds and the beauty that surrounds me.

Siriphong Kruphanpakit

เห่เรือจ้าง

ประเพณีการทำศพของพี่น้องไทยเชื้อสายจีนขั้นตอนหนึ่งที่ บรรดาลูกๆ คุกเข่าต่อคิวเข้าป้อนข้าวให้ศพบุพการี ทำให้คิดว่า เอ่อ…ตอนที่ท่านยังไม่วายชนม์ ลูกๆเคยป้อนข้าวป้อนน้ำท่านบ้างหรือเปล่านะ หรือใช้เงินจ้างฅนมาดูแลปรนนิบัติแทนตน

คุณลูกทั้งหลายเมื่อคุณรับประทานอาหารเลิศหรู คุณเคยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมว่าท่านกินข้าวแล้วหรือยัง มีอะไรที่ท่านกินได้บ้าง เคยทราบไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบรับประทานอะไร เคยหาเวลาไปกราบท่านปีละกี่ครั้ง เมื่อเทียบกับอาหารของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดที่คุณเฝ้าถนอมสรรหาวิตตามินอาหารเสริม ที่แพงเท่าไรคุณกล้าควักกระเป๋าจ่าย ทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นผู้ให้ชีวิต และ ลมหายใจกับคุณ

เขียนถึงตรงนี้แล้วทำให้นึกถึงเพลงเก่าที่ประพันธ์โดยคุณสุรพล โทนะวนิก ขับร้องโดยคุณมีศักดิ์ ลองหาฟังกันนะครับท่าน

๐ เรือเอ๋ยเรือจ้างท่าทางดูดี ข้ามฟากทั้งทีห้าสิบสตางค์ ! ( เห่ ) ฅนเอ๋นฅนขึ้น น่าชื่นใจดี พอส่งถึงที่เขาก็ถีบหัวเรือ! ( เห่ )

โบราณท่านเปรียบไว้ สอนใจให้คำนึง ฅนเราจะเป็นหนึ่ง ก็ต้องพึ่งกันและกัน เหมือนเรือต้องพึ่งน้ำ เสือพึ่งถ้ำพึ่งไพรสันต์ เป็นฅนต้องพึ่งกัน มิฉะนั้นก็ผิดฅน ยามเด็กพึ่งพ่อแม่ ครั้นยามแก่พึ่งลูกตน เล่าเรียนเริ่มฝึกฝน พึ่งอาจารย์ท่านสั่งสอน เป็นฅนอย่าลืมคุณ ผู้การุณย์เคยดับร้อน อย่าถีบหัวเรือจร เหมือนเรือจ้างอย่างฅนเลว ๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ