หน้ากากองค์พระพิราพเนื้อผง

หน้ากากองค์พระพิราพเนื้อผง สีทอง สีม่วง ตั้งเครื่องพลีกรรมบวงสรวงบอกกล่าวเพื่อเขียนสีเฉลิมพระเนตรทุกองค์ เขียนแต่ละชิ้นของผลงานตั้งเครื่องเป็นการเฉพาะกิจทุกครั้ง จำนวนสร้าง ๙๕ องค์ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หน้ากากฤๅษียอดลำโพงยาว

หน้ากากฤๅษียอดลำโพงยาว หล่อตันหน้าหลังเหมือนกัน รุ่นพิเศษแช่น้ำมนต์ในพระอุโบสถสามปี นำออกมาสมโภชเทวาภิเษก แจกผู้ร่วมพิธีไหว้ครู จำนวนสร้าง ๑๕๙ หัว สร้างปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ล ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หัวโขนฤๅษีพิมพ์โบราณหล่อเนื้อโลหะ

หัวโขนฤๅษีพิมพ์โบราณ หล่อแบบเหวี่ยง ยอดลำโพงเตี้ยมีจรหู เนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้าง ๓๓๒ หัว สร้างแจกปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์หน้ากากพ่อครูฤๅษีโลหะปั๊มขึ้นรูป

พิมพ์หน้ากากพ่อครูฤๅษีปั๊มโลหะขึ้นรูป ด้านหลังติดเทียนชัยไหว้ครูกับเทียนปากหงส์ สร้างแจกเป็นที่ระลึกผู้ร่วมพิธีไหว้ครู จำนวนสร้าง ๑๕๙ ชิ้นงานมงคลดลโชคลาภเป็นเสน่หาเมตา ด้านสื่อสารเจรจาพบความสุขสำเร็จ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์หน้ากากหัวโขนพระภรตมุนีเนื้อผงหน้าหลังเหมือนกัน

พิมพ์หน้ากากหัวโขนพระภรตมุนี แกะจากรูปต้นแบบที่ซุ้มจรนำโรงละครแห้งชาติ ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกัน มวลสารผงก้นกรุวังหน้าผสมกับผงมวลสารของคุณครู อาคม สายาคม จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ สร้างแจกปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครพันธ์กิจ

พิมพ์พระพิราพในท่ารำพระพิราพเต็มองค์

พิมพ์พระพิราพในท่ารำ พระพิราพเต็มองค์ เนื้อผงมวลสารของคุณครูอาคม สายาคม ด้านหลังอักษรมงคล ” ขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข “จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ สร้างแจกปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์พระภรตมุนีในท่ารำเสมอเถร

พิมพ์พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี ในท่ารำเสมอเถร เนื้อผงมวลสารคุณครูอาคม สายาคม ด้านหลังอักษรมงคล ” ขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข ” จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ สร้างแจกปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครพันธ์กิจ

พิมพ์พระฤๅษีเนื้อผง ด้านหลัง พระพิราพ

พิมพ์ พ่อครูฤๅษีในท่ารำเสมอเภร เนื้อผงสีแดง ด้านหลัง พระพิราพ ในท่ารำพระพิราพเต็มองค์ สร้างขึ้นเพื่อแจกงานประจำปีที่ถนนสีลม จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หัวโขนพระพิราพหล่อโลหะขนานจ๋ว

หัวโขนพระพิราพหล่อด้วยเนื้อโลหะทองทิพย์ ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย จำนวนสร้าง ๓๓๒ กหัว สร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พิมพ์หัวโขนพ่อครูฤๅษีหล่อโลหะจิ๋ว

พิมพ์หัวโขนพ่อครูฤๅษีพระภรตมุนีหล่อด้วยเนื้อโลหะทองทิพย์ ขนาดปลายนิ้วก้อย จำนวนการสร้าง ๓๓๒ กัว สร้างปีพ.ศ. ๒๕๓๐

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ