พลังงานองค์มหาราชินีลิลิธ


พ่อเป็นผู้สร้างองค์มหาราชินีลิลิธ ในรูปแบบสัญลักษ์ที่ใช้ห้อยสร้อยบูชาพกพาติดตัวขึ้นเผยแพร่เป็นฅนแรกของประเทศไทย เป็นจำนวนสิบพิมพ์


สร้างแจกแบบให้เปล่าจำนวนเจ็ดพิมพ์ สร้างแบบผู้ต้องการเป็นเจ้าของครอบครองร่วมหารค่าใช้จ่ายในการสร้างจำนวนสามพิมพ์


จัดสร้างเผยแพร่ครั้งแรกปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ในพิธีไหว้ครูประจำปีที่พ่อจัดขึ้นในพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวีงบวรสถานมงคล

พิมพ์ที่สร้างแจกทั้งเจ็ดพิมพ์ต่างสีกัน แต่ละพิมพ์จะมีชื่อของศิษย์ที่เปรียบเสมือนลูกของพ่ออยู่ด้านหลัง มีดังนี้ ๑. พรายจตุรวิทย์พิชิตเสน่หา ๒. พลายเวททวีเดชเมตตา ๓. หมอวีธีราสติปัญญาวิชาเรือง ๔. ถังทองลำพองทรัพย์รีบโชค ๕. ชัยยศปรากฏเกียรติงามนามระบือ ๖. ฤๅษีมุนีพรายสมหมายขยายรัก ๗. สมพลเพิ่มพูนสมบูรณ์ผล จำนวนสร้างพิมพ์ละหนึ่งพันองค์

ชุดพิเศษที่ผู้ต้องการเป็นเจ้าของครอบครองร่วมรับผิดชอบหารค่าใช้จ่ายในการสร้างมีสามพิมพ์ ๑. พิมพ์เนื้อโลหะหล่อโบราณ ๒. พิมพ์ด้านหน้ารูปมหาราชินีลิลิธด้านหลังรูปพระนางเฮคาที ๓. พิมพ์เนื้อก้นครก ด้านหน้ารูปมหาราชินีลิลิธ ด้านหลังรูปยันต์ประจำตัวของพ่อ ( พิมพ์นี้สุรลักษณ์เป็นผู้ทำพิธีกดพิมพ์ ) จำนวนสร้างพิมพ์ละหนึ่งพันองค์

วันที่พ่อสร้างมหาราชินีลิลิธขึ้นเผยแพร่ พ่อถูกนักวิชาการฅนสำคัญท่านหนึ่งโจมตีอย่างหนัก พ่อไม่ตอบโต้ เพราะเขาศึกษาประวัติเรื่องราวขององค์มหาราชินีลิลิธจากตัวหนังสือ เขาเข้าไม่ถึงพลังงานสำคัญขององค์มหาราชินีลิลิธ

พ่อประกาศวันที่เผยแพร่องค์มหาราชินีลิลิธต่อหน้าผู้เข้ารับแจกว่า ” วันข้างหน้าฅนรุ่นใหม่ที่ค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์มหาราชินีลิลิธ จะต้องสนใจรูปเคารพสัญลักษณ์แทนองค์มหาราชินีลิลิธที่พ่อสร้าง และต้องตามซื้อจากต่างประเทศกลับมาในบ้านเมืองของตน ” เพราะ พ่อแจกให้ผู้เชื่อถือศรัทธาพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายขององค์มหาราชินีลิลิธทางแถบยุโรปไปไม่น้อย

สิ่งที่พ่อกล่าวไว้ในวันนั้นแสดงผลชัดเจนแล้วในปัจจุบัน โดยใช้เวลาเพียงเก้าปีเท่านั้น

พลังจักรวาลรอการพิสูจน์ เมื่อคุณค้นคว้าศึกษาอย่างจริงจังครับท่านที่เคารพ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

Love yourself

Love yourself enough to set boundries.
Your time and energy are precious.
You get to choose how you use it.
When you are compassionate with yourself, you tust your soul, which you let guide your life.
Your soul knows the geography of your destiny, better than you do.
บทสวดสาธยายมนต์บูชาที่ถูกต้องคืออะไร
พระเป็นเจ้าทรงรับรู้ภาษาของหัวใจ จะอธิษฐานบูชาด้วยบทสวดที่ยาวหรือสั้น ขอให้เกิดจากใจที่เชื่อถือศรัทธาอย่างมั่นคง
” สำคัญที่ใจ ” พระเป็นเจ้าให้คุณเคารพความเป็นตัวตนของคุณ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

มงคลพิธี 11:11

พิธีแสดงกตเวทีต่อครูเทพเจ้าของศิลปวิชาประจำปี พ.ศ. 2564
ขอความสวัสดิมงคลสมบูรณ์เพิ่มพูนลาภผลความสำเร็จสุขสมปรารถนา
ปัง ดี เฮง รวย จงบังเกิดกับศิษย์ผู้เปรียบเสมือนลูกของพ่อทุกท่าน

         ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
        11 พฤศจิกายน 2564

บรรจุมวลสารสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ขึ้น ๓ เดือน ๑๒ พ่อตั้งพิธีพลีกรรมอุดผงมวลสารอิทธเจสายศิลปินใต้ฐาน ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อนวโลหะ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

คุณค่าของมหาราชินีลิลิธ

มหาราชินีลิลิธ เทพสตรีที่ทนงตนแสดงความอหังการให้โลกรู้ถึงความไม่ยุติธรรม ด้วยการไม่แยแสกับสิ่งที่ถูกเหยียดหยาม ไม่สร้างความร้าวฉาน ปลุกสร้างความทนงตนถึงคุณค่าของความดีที่มีในตน เร้นกายหาความสุขในโลกส่วนตัว

ทุกสิ่งมีสองด้านให้เลือก สิ่งนั้นมีจึงเกิดสิ่งนี้ตามมา ผิดหวัง สุขสมปรารถนา เป็นของคู่กัน สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องลาจากพลัดพรากเป็นของธรรมดา ไม่ยึดติดกับเรื่องที่สร้างความสุข และ นำพาความหม่นหมองที่ครองจิตใจ ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะชีวิต ผ่านมาแล้วย่อมผ่านเลยไป ไร้ความมั่นคงอยู่กับชีวิตได้ไม่นาน

มหาราชินีลิลิธ เป็นเทพสตรี ผู้กระตุ้นเตือนให้เลือกสิ่งที่สร้างความสุขสนองความต้องการของใจ คว้าความสุขที่อยู่ตรงหน้านำสร้างคุณค่าให้ชีวิต ไม่สะทกสะท้านประหวั่นพรั่นพรึงกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายของสังคมโลก

ด้วยการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติที่แท้จริงของมหาราชินีลิลิธตามที่เขียนนำแสดงข้างต้น พ่อจึงยอมรับเชื่อถือศรัทธาพระนาง สร้างรูปเคารพของมหาราชินีลิลิธขึ้นเผยแพร่เป็นฅนแรกของประเทศไทย

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

” สิริสิทธาจาร์ ” หล่อโบราณ

รูปหล่อสิริสิทธาจารย์หล่อเนื้อนวโลหะ จำนวน ๖๒๑ ผลชิ้นงาน โดยช่างโบราณ เจาะฝังกริ่ง เว่นช่องไว้บรรจุมวลสารผงอิทธิเจสายศิลปิน

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

องค์มหาเทพโอดีน

วันนี้อาจารย์กายทิพย์ ให้เชิญรูปเคารพองค์มหาเทพโอดีน ที่อาจารย์กายทิพย์ทำพิธีหล่อขึ้นเป็นฅนแรกของประเทศไทย มาตั้งที่อาคารประดิษฐานวัตถุรูปเคารพ เลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙ พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่งสำหรับพ่อจัดหาของมงคล

พ่อตั้งพิธีพลีกรรมน้อมรับพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายขององค์มหาเทพโอดีน เพื่อตัวพ่อ และ ผู้ศึกษาศาสตร์แห่งรูนส์ ได้รับสื่อนิมิตรเรื่องเร้นลับสร้างความสุขสำเร็จให้เกิดกับชีวิต

ขอลาภผลเพิ่มพูนบวกเพิ่มดีร่ำรวยเฮงปัง จงบังเกิดกับผู้ศึกษาศาสตร์แห่งรูนส์ทุกท่านทุกสายร่างญาณบารมี

” สำคัญที่ใจ ” เมื่อตั้งใจศึกษาวิชาใดควรหมั่นฝึกฝนทบทวนอย่างจริงจังอย่างสม่ำเสมอ ย่อมเกิดผลสำเร็จเป็นมหาสำเร็จ ปราศจากเสนียดจัญไรอันตรายทั้งปวง ด้วยรู้จริง “

เรียนรู้อย่างเดียวเอาตัวไม่รอด เพราะ โลกเปลี่ยนไปแล้ว ” พ้นยุคปู่ย่าตาทวด ผู้ที่เปิดใจรับสิ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข คือ ผู้ที่สมควรเกิดเป็นมนุษย์ยุคอารยสมัย

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หินสามประสาน

พิธีที่อาคารตั้งรูปเคารพเลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙ วันนี้ วีธีรนำปฐวีธาตุ Labradorite หินพ่อมด ” สื่อเปิดพลังงานเหนือโลก ” หินMilky Quartz ” สื่อพลังรักแท้บริสุทธิ์ ” หิน Eye A gate ” หินที่มีคุณสมบัติกระตุ้นความสามารถของจิตเพื่อปกป้องดวงชาตาจากความโชคร้าย มาให้พ่อสวมข้อมือขอเมตตารับพลังงานจากครูเทพเจ้าของศิลปวิชา เพื่อมอบให้ผู้ที่เชื่อถือพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมาย

ผู้ถือครองจงสมปรารถนา

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

โภคทรัพย์ความสำเร็จ ” สิริสิทธาจารย์ “

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดิถึมหาสิธิโชค ตามฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ของหลวงพ่อวัดท่าซุง เวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา

พ่อจะทำพิธีพลีกรรมขอเมตตาบารมีองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” ประทานอิทธิพลังความเข้มขลังกับรูป ” สิริสิทธาจารย์ ” ที่อาคารเลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙ เพื่อบังเกิดโชคโภคทรัพย์ความสำเร็จ กับผู้ครอบครองเป็นเจ้าของ ” สิริสิทธาจารย์ “

วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ผู้ที่ลงชื่อจองสามารถรับของได้ครับ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

สิริสิทธาจารย์เนื้อผง

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ พ่อขอเมตตาบารมี ” พระพุทธมหาสมปรารถนา ” พระประธานในพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พลังเหนือโลกเหนือความคาดหมายที่สถิตย์ประดิษฐานในพระราชวังบวร


ปั๊มขึ้นรูป ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อผงอิทธิเจสายศิลปินผสมเส้นผมของพ่อ เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อมอบให้ศิษย์ที่เปรียบเสมือนลูก เป็นเครื่องรำลึกระหว่างครูกับศิษย์

ขอสรรพมงคลจงบังเกิดกับผู้มีกตัญญูรู้กระทำการตอบแทนพระคุณบุพการี ประเทศชาติ ศาสนา

นับถือสิ่งใดไม่เท่าเชื่อถือความคิดเคารพการตัดสินใจของตัวเอง คิดดีอย่างเดียวรับผลดีทุกการกระทำ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ