The number 11

The number 11 is a master number which signifies intuition, insight,and enlightenment.If you see this number, it means that you are spiritually awakening.Pay attention to guidnce from the Univers

Siriphong Kruphanpakit

Love yourself

Love yourself enough to set boundries.
Your time and energy are precious.
You get to choose how you use it.
When you are compassionate with yourself, you tust your soul, which you let guide your life.
Your soul knows the geography of your destiny, better than you do.
บทสวดสาธยายมนต์บูชาที่ถูกต้องคืออะไร
พระเป็นเจ้าทรงรับรู้ภาษาของหัวใจ จะอธิษฐานบูชาด้วยบทสวดที่ยาวหรือสั้น ขอให้เกิดจากใจที่เชื่อถือศรัทธาอย่างมั่นคง
” สำคัญที่ใจ ” พระเป็นเจ้าให้คุณเคารพความเป็นตัวตนของคุณ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ไม่รู้จริงอย่าสำแดง

ศิษย์ที่พ่ออบรมสั่งสอนศิลปวิชาทุกฅนทราบดีว่า สิ่งใดที่พ่อไม่รู้เมื่อศิษย์ถาม พ่อจะตอบว่า ” เออ พ่อไม่เคยรู้ไม่เคยเรียน เรามาหาทางค้นคว้าศึกษาเพิ่มความรู้ไปด้วยกัน ” พ่อไม่อายที่จะตอบว่าไม่รู้ ” แล้วสอนแบบผิดๆ

วันที่ 11:11 พ่อให้อาจารย์กายทิพย์จัดพิธีบูชาองค์มหาเทพโอดีน ประเดิมฤกษ์เบิกชัยก่อนที่พ่อจะเริ่มพิธีไหว้ครูเทพเจ้าของศิลปวิชาเพื่อสมโภช ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อนวโลหะที่ใต้กริ่งอุดมวลสารอิทธิเจเสน่หาสายศิลปิน และ หินรูปสัญลักษณ์มงคลเพิ่มพลังจักรวาล

เหตุเพราะพ่อไม่เคยเรียนรู้ศาสตร์แห่งดรูอิดส์ แต่พ่อเคยพบองค์มหาเทพโอดีนในนิมิตร เมื่ออาจารย์กายทิพย์จัดสร้างเทพโอดีนขนาดบูชาขึ้นเป็นฅนแรกในประเทศไทย อาจารย์กายทิพย์นำมาให้พ่อบูชาที่อาคารตั้งรูปเคารพ 9252 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ 19 เป็นมงคลรำลึกระหว่างครูกับศิษย์

” มารยาทการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลชีวิต ” เมื่ออาจารย์กายทิพย์ทำพิธีสาธยายมนต์บูชาองค์มหาเทพโอดีนเสร็จ พ่อส่งขวดบรรจุน้ำมันเสน่ห์ที่อาจารย์กายทิพย์มอบให้พ่อไว้คราวที่พ่อกดพิมพ์ขึ้นรูป ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อผงอิทธิเจสายศิลปิน พ่อบอกให้อาจารย์กายทิพย์ช่วยเจิมมหาราชินีลิลิธปี พ.ศ. 2555 ชุดพิเศษเนื้อก้นครก ด้านหลังเป็นยันต์ประจำตัวของพ่อที่พ่อคิดขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2515 “

จะดีหรือครับ พ่อเป็นผู้สร้าง พ่อควรเป็นผู้เจิมครับ ” อาจารย์กายทิพย์ไม่วัดรอยเท้าครู

ไม่เป็นไรลูก น้ำมันเสน่ห์เมตตาขวดนี้เป็นของลูก พ่อนุญาตให้ลูกเจิม จะได้เป็นมงคลกับศิษย์ของลูกที่เรียนศาสตร์แห่งดรูอิดส์ ที่รับองค์มหาราชินีลิลิธที่พ่อแจกในวันนี้

เมื่อพิธีบูชาขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชาสำเร็จบริบูรณ์ พ่อแจกรูปเคารพองค์มหาราชินีลิลิธชุดพิเศษ ให้ผู้ร่วมงานทุกฅน เป็นเครื่องรำลึกที่เราได้ประกอบพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูเทพเจ้าของศิลปวิชาร่วมกันในวันที่11 เดือน11ปี 2021

รอบรู้สารพัดวิชา ไร้มารยาท ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ยากจักพบความสุขสำเร็จ

Today is the 11:11 portal Its significance at this time is huge.11 represents the mirror of consciousness and how we shine our inner selves back and forth onto the mirror of our relationships with everyone and everyone and everything.

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

11:11

เปิดรับพลังจักรวาล พิธีขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชา อธิษฐานจิตสมโภช ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อนวโลหะ หินมงคลหนุนเสริมเพิ่มพลังจักรวาล

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
วันที่ 11เดือน11ปี 2021

มงคลพิธี 11:11

พิธีแสดงกตเวทีต่อครูเทพเจ้าของศิลปวิชาประจำปี พ.ศ. 2564
ขอความสวัสดิมงคลสมบูรณ์เพิ่มพูนลาภผลความสำเร็จสุขสมปรารถนา
ปัง ดี เฮง รวย จงบังเกิดกับศิษย์ผู้เปรียบเสมือนลูกของพ่อทุกท่าน

         ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
        11 พฤศจิกายน 2564

บรรจุมวลสารสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ขึ้น ๓ เดือน ๑๒ พ่อตั้งพิธีพลีกรรมอุดผงมวลสารอิทธเจสายศิลปินใต้ฐาน ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อนวโลหะ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

คุณค่าของมหาราชินีลิลิธ

มหาราชินีลิลิธ เทพสตรีที่ทนงตนแสดงความอหังการให้โลกรู้ถึงความไม่ยุติธรรม ด้วยการไม่แยแสกับสิ่งที่ถูกเหยียดหยาม ไม่สร้างความร้าวฉาน ปลุกสร้างความทนงตนถึงคุณค่าของความดีที่มีในตน เร้นกายหาความสุขในโลกส่วนตัว

ทุกสิ่งมีสองด้านให้เลือก สิ่งนั้นมีจึงเกิดสิ่งนี้ตามมา ผิดหวัง สุขสมปรารถนา เป็นของคู่กัน สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องลาจากพลัดพรากเป็นของธรรมดา ไม่ยึดติดกับเรื่องที่สร้างความสุข และ นำพาความหม่นหมองที่ครองจิตใจ ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะชีวิต ผ่านมาแล้วย่อมผ่านเลยไป ไร้ความมั่นคงอยู่กับชีวิตได้ไม่นาน

มหาราชินีลิลิธ เป็นเทพสตรี ผู้กระตุ้นเตือนให้เลือกสิ่งที่สร้างความสุขสนองความต้องการของใจ คว้าความสุขที่อยู่ตรงหน้านำสร้างคุณค่าให้ชีวิต ไม่สะทกสะท้านประหวั่นพรั่นพรึงกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายของสังคมโลก

ด้วยการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติที่แท้จริงของมหาราชินีลิลิธตามที่เขียนนำแสดงข้างต้น พ่อจึงยอมรับเชื่อถือศรัทธาพระนาง สร้างรูปเคารพของมหาราชินีลิลิธขึ้นเผยแพร่เป็นฅนแรกของประเทศไทย

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

” สิริสิทธาจาร์ ” หล่อโบราณ

รูปหล่อสิริสิทธาจารย์หล่อเนื้อนวโลหะ จำนวน ๖๒๑ ผลชิ้นงาน โดยช่างโบราณ เจาะฝังกริ่ง เว่นช่องไว้บรรจุมวลสารผงอิทธิเจสายศิลปิน

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

องค์มหาเทพโอดีน

วันนี้อาจารย์กายทิพย์ ให้เชิญรูปเคารพองค์มหาเทพโอดีน ที่อาจารย์กายทิพย์ทำพิธีหล่อขึ้นเป็นฅนแรกของประเทศไทย มาตั้งที่อาคารประดิษฐานวัตถุรูปเคารพ เลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙ พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่งสำหรับพ่อจัดหาของมงคล

พ่อตั้งพิธีพลีกรรมน้อมรับพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายขององค์มหาเทพโอดีน เพื่อตัวพ่อ และ ผู้ศึกษาศาสตร์แห่งรูนส์ ได้รับสื่อนิมิตรเรื่องเร้นลับสร้างความสุขสำเร็จให้เกิดกับชีวิต

ขอลาภผลเพิ่มพูนบวกเพิ่มดีร่ำรวยเฮงปัง จงบังเกิดกับผู้ศึกษาศาสตร์แห่งรูนส์ทุกท่านทุกสายร่างญาณบารมี

” สำคัญที่ใจ ” เมื่อตั้งใจศึกษาวิชาใดควรหมั่นฝึกฝนทบทวนอย่างจริงจังอย่างสม่ำเสมอ ย่อมเกิดผลสำเร็จเป็นมหาสำเร็จ ปราศจากเสนียดจัญไรอันตรายทั้งปวง ด้วยรู้จริง “

เรียนรู้อย่างเดียวเอาตัวไม่รอด เพราะ โลกเปลี่ยนไปแล้ว ” พ้นยุคปู่ย่าตาทวด ผู้ที่เปิดใจรับสิ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข คือ ผู้ที่สมควรเกิดเป็นมนุษย์ยุคอารยสมัย

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หินสามประสาน

พิธีที่อาคารตั้งรูปเคารพเลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ ๑๙ วันนี้ วีธีรนำปฐวีธาตุ Labradorite หินพ่อมด ” สื่อเปิดพลังงานเหนือโลก ” หินMilky Quartz ” สื่อพลังรักแท้บริสุทธิ์ ” หิน Eye A gate ” หินที่มีคุณสมบัติกระตุ้นความสามารถของจิตเพื่อปกป้องดวงชาตาจากความโชคร้าย มาให้พ่อสวมข้อมือขอเมตตารับพลังงานจากครูเทพเจ้าของศิลปวิชา เพื่อมอบให้ผู้ที่เชื่อถือพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมาย

ผู้ถือครองจงสมปรารถนา

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ