พระพิราพประทับขัดสมาธิเพชร

พระพิราพประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานแปดเหลี่ยมขนาดหน้าตัก ๑๒ นิ้ว พิมพ์นิยม จำนวนสร้าง ๑๙ องค์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี

พ่อครูฤๅษีพระภรตมุนี ในท่ารำพราหมณ์เข้า ขนาดเท่าฅนจริง ปั้นขึ้นรูปด้วยผงจีนทร์หมอ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

องค์พระพิราพ

องค์พระพิราพ ในท่ารำพระพิราพเต็มองค์ ขนาดเท่าฅน ปั้นขึ้นรูปด้วยผงจันทร์หอม ปี พ.ศ. ๒๕๒๙