องค์พระศิวะมหาปราบ

สำหรับผู้ที่ศึกษามาดี ย่อมทราบเรื่องราวประวิติความเป็นมาขององค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” เป็นอย่างดีว่า พระองค์เป็นอวตารปางหนึ่งของพระศิวะ ซึ่งทางฝ่ายพุทธมหายานให้ความเชื่อถือเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน

พ่อเป็นผู้นำองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ในรูปแบบศิลปะไทย ( หัวโขน ) ” องค์พระพิราพ ” สร้างเผยแพร่ในรูปวัตถุมงคลเป็นฅนแรกของประเทศไทย ในฐานะที่พระองค์เป็นครูนาฏดุริยางคศิลป์ เผยแพร่ครั้งแรก วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

เหตุที่สร้างเผยแพร่ เพราะพ่อรับประสพการณ์ตรงกับตัวเอง ได้รับเมตตาให้ชีวิตพบความสุขสำเร็จดังตั้งจิตปรารถนา

พ่อน้อมรับนับถือ ” องค์พระพิราพ ” เป็นที่ระลึกด้วยการสาธยายคำภาวนา ” วันทิตะวา อะสุระเทพานัง มะหันตะพะลัง อันตะรายัง วินาสสันติ ” ไม่ว่าคิดกระทำกิจสิ่งใด ไม่เคยทิ้งคำภวานาถึงพระองค์ท่าน

” สำคัญที่ใจ “
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

วันละโรค

ผู้สูงวัยนี่เป็นวันละโรคจริงๆ หาความแน่นอนอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรรับปากเรื่องอะไรกับใครทั้งสิ้น

” คำพูดที่ออกจากปากเป็นนายเราทันที “

เมื่อมีผู้เชิญไปงานสำคัญ พ่อจึงพูดว่า ” ถ้าพบพ่อในงานแสดงว่าไป ” อย่าหวังอะไรจากผู้สูงวัยเด็ดขาดคุณจะเสียความรู้สึกถึงขั้นเลิกนับถือกันไปเลยก็ได้
ใครไม่เจอเรื่องโรคปัจุบันกับตัวเองยากที่จะเข้าใจ ” ไม่เป็นไร ” เมื่อใครแสดงอารมณ์ไม่งามใส่พ่อ พ่อบอกกับตัวเองมาตลอดเช่นนี้เพราะ….

เมื่อวันที่โรคปัจจุบันรุมเร้าตัวเขาเข้าบ้าง เขาจะรู้เอง และเมื่อถึงวันนั้นไม่ว่าเขาจะเสียดายอย่างไรเรื่องแสดงสิ่งที่ไม่งามให้ปรากฏเมื่อไม่สบอารมณ์ เขาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว

รักกันยากมากใช้เวลาเพาะบ่มนานปี แต่…. โกรธเคลียดกันนั้นง่ายนิดเดียว

สายไปเสียแล้วที่จะแก้ไข ผู้ใหญ่โบราณท่านจึงชอบพูดว่า ” ทุกอย่างที่มึงว่ากูนั้นมันไม่ไปไหนเสีย กูยกให้มึงหมดนั่นแหละเมื่อมีงอายุเท่ากู ” ท่านไม่ต้องสาปหรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องความไม่เที่ยงของสังขาร

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

พลังงานองค์มหาราชินีลิลิธ


พ่อเป็นผู้สร้างองค์มหาราชินีลิลิธ ในรูปแบบสัญลักษ์ที่ใช้ห้อยสร้อยบูชาพกพาติดตัวขึ้นเผยแพร่เป็นฅนแรกของประเทศไทย เป็นจำนวนสิบพิมพ์


สร้างแจกแบบให้เปล่าจำนวนเจ็ดพิมพ์ สร้างแบบผู้ต้องการเป็นเจ้าของครอบครองร่วมหารค่าใช้จ่ายในการสร้างจำนวนสามพิมพ์


จัดสร้างเผยแพร่ครั้งแรกปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ในพิธีไหว้ครูประจำปีที่พ่อจัดขึ้นในพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวีงบวรสถานมงคล

พิมพ์ที่สร้างแจกทั้งเจ็ดพิมพ์ต่างสีกัน แต่ละพิมพ์จะมีชื่อของศิษย์ที่เปรียบเสมือนลูกของพ่ออยู่ด้านหลัง มีดังนี้ ๑. พรายจตุรวิทย์พิชิตเสน่หา ๒. พลายเวททวีเดชเมตตา ๓. หมอวีธีราสติปัญญาวิชาเรือง ๔. ถังทองลำพองทรัพย์รีบโชค ๕. ชัยยศปรากฏเกียรติงามนามระบือ ๖. ฤๅษีมุนีพรายสมหมายขยายรัก ๗. สมพลเพิ่มพูนสมบูรณ์ผล จำนวนสร้างพิมพ์ละหนึ่งพันองค์

ชุดพิเศษที่ผู้ต้องการเป็นเจ้าของครอบครองร่วมรับผิดชอบหารค่าใช้จ่ายในการสร้างมีสามพิมพ์ ๑. พิมพ์เนื้อโลหะหล่อโบราณ ๒. พิมพ์ด้านหน้ารูปมหาราชินีลิลิธด้านหลังรูปพระนางเฮคาที ๓. พิมพ์เนื้อก้นครก ด้านหน้ารูปมหาราชินีลิลิธ ด้านหลังรูปยันต์ประจำตัวของพ่อ ( พิมพ์นี้สุรลักษณ์เป็นผู้ทำพิธีกดพิมพ์ ) จำนวนสร้างพิมพ์ละหนึ่งพันองค์

วันที่พ่อสร้างมหาราชินีลิลิธขึ้นเผยแพร่ พ่อถูกนักวิชาการฅนสำคัญท่านหนึ่งโจมตีอย่างหนัก พ่อไม่ตอบโต้ เพราะเขาศึกษาประวัติเรื่องราวขององค์มหาราชินีลิลิธจากตัวหนังสือ เขาเข้าไม่ถึงพลังงานสำคัญขององค์มหาราชินีลิลิธ

พ่อประกาศวันที่เผยแพร่องค์มหาราชินีลิลิธต่อหน้าผู้เข้ารับแจกว่า ” วันข้างหน้าฅนรุ่นใหม่ที่ค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์มหาราชินีลิลิธ จะต้องสนใจรูปเคารพสัญลักษณ์แทนองค์มหาราชินีลิลิธที่พ่อสร้าง และต้องตามซื้อจากต่างประเทศกลับมาในบ้านเมืองของตน ” เพราะ พ่อแจกให้ผู้เชื่อถือศรัทธาพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายขององค์มหาราชินีลิลิธทางแถบยุโรปไปไม่น้อย

สิ่งที่พ่อกล่าวไว้ในวันนั้นแสดงผลชัดเจนแล้วในปัจจุบัน โดยใช้เวลาเพียงเก้าปีเท่านั้น

พลังจักรวาลรอการพิสูจน์ เมื่อคุณค้นคว้าศึกษาอย่างจริงจังครับท่านที่เคารพ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

อะไรคือผลกำไรของร่างทรง

อะไรคือผลกำไรที่มนุษย์ได้รับจากความเชื่อถือศรัทธา

คุณไม่ควรหาเหตุผลตามหลักการคิดแบบทำการค้า ต้นทุน กำไร ขาดทุน จากสิ่งที่คุณเชื่อถือ

ความเชื่อถือศรัทธา เริ่มจากการเชื่อมโยงกับ หลักคิด การกระทำที่ถูกต้อง ไม่ทิ้งพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ควรใช้ชีวิตอย่างมนุษย์

เคารพความคิดการตัดสินใจก่อร่างสร้างดีที่เกิดจากการกระทำของตน เลือกทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ชีวิต
การกระทำที่ผิดพลาด คือ อาชญากรรมที่คุณก่อขึ้นให้ตัวเอง และ ผู้ร่วมสังคม

พลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมาย เป็นประโยขน์สำหรับมนุษย์ที่รู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง

อย่าหวังประโยชน์จากสิ่งที่เกินกำลังตน ไม่มีความสามารถควบคุมได้ ยึดติดกับสิ่งใดย่อมได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งนั้น

ปัญญามีเพื่อสร้างอิสระภาพให้ตัวเอง สติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้หวังความเจริญก้าวหน้า
ข้อคิดที่ได้จากภาพยนต์ดัง

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

มงคลพิธี 11:11

พิธีแสดงกตเวทีต่อครูเทพเจ้าของศิลปวิชาประจำปี พ.ศ. 2564
ขอความสวัสดิมงคลสมบูรณ์เพิ่มพูนลาภผลความสำเร็จสุขสมปรารถนา
ปัง ดี เฮง รวย จงบังเกิดกับศิษย์ผู้เปรียบเสมือนลูกของพ่อทุกท่าน

         ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
        11 พฤศจิกายน 2564

บรรจุมวลสารสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ขึ้น ๓ เดือน ๑๒ พ่อตั้งพิธีพลีกรรมอุดผงมวลสารอิทธเจสายศิลปินใต้ฐาน ” สิริสิทธาจารย์ ” เนื้อนวโลหะ

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

คุณค่าของมหาราชินีลิลิธ

มหาราชินีลิลิธ เทพสตรีที่ทนงตนแสดงความอหังการให้โลกรู้ถึงความไม่ยุติธรรม ด้วยการไม่แยแสกับสิ่งที่ถูกเหยียดหยาม ไม่สร้างความร้าวฉาน ปลุกสร้างความทนงตนถึงคุณค่าของความดีที่มีในตน เร้นกายหาความสุขในโลกส่วนตัว

ทุกสิ่งมีสองด้านให้เลือก สิ่งนั้นมีจึงเกิดสิ่งนี้ตามมา ผิดหวัง สุขสมปรารถนา เป็นของคู่กัน สิ่งที่เกิดขึ้นย่อมต้องลาจากพลัดพรากเป็นของธรรมดา ไม่ยึดติดกับเรื่องที่สร้างความสุข และ นำพาความหม่นหมองที่ครองจิตใจ ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะชีวิต ผ่านมาแล้วย่อมผ่านเลยไป ไร้ความมั่นคงอยู่กับชีวิตได้ไม่นาน

มหาราชินีลิลิธ เป็นเทพสตรี ผู้กระตุ้นเตือนให้เลือกสิ่งที่สร้างความสุขสนองความต้องการของใจ คว้าความสุขที่อยู่ตรงหน้านำสร้างคุณค่าให้ชีวิต ไม่สะทกสะท้านประหวั่นพรั่นพรึงกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายของสังคมโลก

ด้วยการศึกษาข้อมูลคุณสมบัติที่แท้จริงของมหาราชินีลิลิธตามที่เขียนนำแสดงข้างต้น พ่อจึงยอมรับเชื่อถือศรัทธาพระนาง สร้างรูปเคารพของมหาราชินีลิลิธขึ้นเผยแพร่เป็นฅนแรกของประเทศไทย

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

หินแหล่งรวมพลังจักรวาล

ความเชื่อเรื่องพลังงานจากหิน เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดส่งต่อกันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ว่า ผู้เป็นเจ้าของถือครองจักพบความเจริญรุ่งเรื่องมีโชคลาภ กระทำกิจสิ่งใดไร้อุปสรรค สำเร็จสมประสงค์ได้รวดเร็ว

ข้อพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ อธิบายเรื่องของหินไว้ไว่า หิน คือ ธาตุ ดิน น้ำ ลม ความร้อน หล่อหลอมขึ้นจากกาลเวลา ภายใต้อิทธิพลของ ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ให้เป็นแหล่งประจุรวมของพลังจักรวาล

หินบางชนิดมีคุณลักษณะพิเศษ สร้างพลังสมดุลสร้างเสริมเพิ่มพลังชีวิต

ร่างกายมนุษย์มีคลื่นพลังไฟฟ้า ที่เปล่งออกจากร่างกาย สร้างสุขภาพที่ดี อาการเจ็บป่วย อารมณ์ และ ลักษณะนิสัย

หิน ก็มีการถ่ายพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน พลังงานจากหินจะส่งคลื่นความถี่เทรกซึมสู่ร่างกาย กระตุ้นจิตสำนึก จัดการความไม่สมดุล ขจัดพลังงานด้านลบให่มนุษย์ผู้ถือครองเป็นเจ้าของได้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เน้นให้ใช้พลังงานของหินบำบัดรักษาบาดแผลทางอารมณ์ ช่วยเรื่องอาการเจ็บป่วย สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ร่างกายและจิตใจ

หิน ที่ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้อง สามารถหนุนเสริมชาตาชีวิตของผู้ที่ถือครองเป็นเจ้าของ ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พบโชคลาภความสำเร็จ

หินที่มีคุณสมบัตินำมาเสริมเติมเต็มเรื่องพลังจักวาล ต้องเป็นหินที่มีลักษณะดีสีที่เกิดจากกาลเวลาเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่หินย้อมสีสร้างลวดลายด้วยสารเคมี ซึ่งปัจจุบันหาได้ไม่ง่าย

ทุกอย่างล้วนมีต้นทุนจากการศึกษาอย่างชัดเจนถูกต้องตรงตามหลักวิชา คุณจึงจะสมความปรารนา

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

สร้างพลังงานบวกให้หินทรงพลัง

ทำอย่างไรเมื่อได้ครอบครองหินที่มีลักษณะพิเศษ สร้างคุณด้านเสริมเพิ่มพลังบวกให้กับผู้ถือครองเป็นเจ้าของ

อดีตสมัยพ่อเป็นครูฝึกสอน หินลูกปัดทวารวดีกำลังเป็นที่นิยม พ่อเป็นหนึ่งในจำนวนผู้แสวงหาผลบวกเพิ่มให้กับการดำเนินชีวิต

ผู้ขายหินลูกปัดทวารวดีแนะนำผู้ซื้อทุกฅนว่า ให้ทำบุญใส่บาตรอุทิศผลทานให้เจ้าของดั้งเดิมที่ครอบครองหิน เพื่อความเป็นมงคลกับตัว

พ่อทำตามคำแนะนำทุกประการแถมเพิ่มด้วย มารดาบังเกิดเกล้าของพ่อขอเมตตาบารมีครูอาจารย์ แล้วท่านทำน้ำมนต์ให้พ่อนำล้างหิน นำหินวางลงบนผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการใช้มีพานเงินรองนำอาบแสงสุริยันจันทรา ในวันเดือนเพ็ญเต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำ

ถือเป็นความโชคดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยส่งเสริมเพิ่มสร้างคุณค่าให้ของอาถรรพ์ทางธรรมชาติ ของที่ว่าดีทุกชิ้นเมื่อผ่านมือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดเกล้าล้วนเป็นมหามงคลสูงสุด ของลูกทุกฅน

โลกนี้ที่รักนั้นมีอยู่สองสถาน มารดาบิดารักมักเป็นผลดี ไม่มีพ่อแม่ฅนใดประสงค์ร้ายกับลูก

ขอแนะนำท่านที่หวังพลังงานบวกจากหินลักษณะพิเศษว่า เมื่อท่านได้ครอบครองหินดังกล่าว ท่านควรล้างหินด้วยน้ำพุทธมนต์ เทพมนต์ นำหินอาบแสงสุริยันจันทราบ่อยๆ นำหินที่ท่านเลือกแล้วว่าดีเหมาะกับตัวท่านร่วมไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิจิต ส่งพลังเมตตาปรารถนาดีกับผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับพลังงานที่หินได้ซึมซับไว้ ให้ทรงอิทธิพลังความเข้มขลังเพิ่มพูนคูณทวีพลังงานบวกเพิ่มดี ครับท่าน

ภาพประกอบกระทู้เป็นหินแก้วไหมทองแกะขึ้นรูปเป็นถังใส่ก้อนทอง ( ชิ้นนี้หลักหมื่นต้นๆ )

หินไหมทอง เป็นผลึกQuartz ที่มีเส้นของแร่ Rutile อยู่ภายใน ฅนไทยเราเรียกว่าหินโป่งข่าม เป็นหินที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะ เชื่อกันมาแต่โบราณว่า หินชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ป้องกันอันตราย สร้าสมดุลกระตุ้นแรงปรารถนาสร้างความสุขสมหวัง

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

สื่อกลาง

The soul centered Being requires no outside governance.

คุณจะเชื่อเรื่องร่างทรงหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่า คุณเชื่อว่าความผูกพันระหว่างโอปปาติกะ กับ มนุษย์มีอยู่จริง สามารถเชื่อมต่อผ่านสื่อกลางด้วยกระแสพลังงานของความผูกพันเป็นสำคัญ

อาจเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ พลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ พลังงานอาถรรพ์ของป่าเขาลำเนาไพร ผู้ปกครองบนฟ้าพลังจักรวาล ต้องการส่งสารบอกกล่าวให้ความช่วยเหลือ ” ตามวิถีกรรมที่ผูกพันกันมาในอดีต ที่มนุษย์จำไม่ได้

ประโยชน์เรื่องพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายจะเกิดกับผู้มีปัญญารอบรู้เรื่องภพภูมิ รู้จักวิธีนำใช้อย่างมีสติ ” ไม่หลง ” เพราะ….

ไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้นาน ผ่านมาแล้วผ่านไป สิ่งที่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง คือ มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงของจังหวะชีวิต

” ไม่มีพลังงานใดในโลกช่วยให้พ้นทุกข์ได้ นอกจากใจที่เป็นอิสระ “

สุขให้สำลักเมื่อผละจากไม่ต้องจดจำ ชีวิตเป็นของเจ้าของชีวิตเอง จงใช้สติพิจารณาให้รอบคอบเลือกสิ่งที่คุ้มค่าให้กับชีวิต

Nothing belongs to us, Even the air that we inhale Must be exhaled.

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ