ตะกรุดหัวใจครูเทพเจ้าของศิลปวิชา

ตะกรุดหัวใจครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ตะกรุดหัวใจครูเทพเจ้าของศิลปวิชา เป็นตะกรุดคู่สองดอก ดอกหนึ่งเขียนอักขรวิชาหัวใจองค์พ่อครูฤๅษีสายศิลปิน อีกดอกหนึ่งเขียนอักขรวิชาหัวใจองค์พระพิราพประทานพร นำมัดคู่กันสองดอกด้วยวิธีพันด้ายแดงของปู่องค์พระที่ตรงช่วงกลางของตะกรุดทั้งสอง

เจตนาเดิมพ่อตั้งใจทำมอบให้ผู้เชื่อถือได้นำเพิ่มเสริมขวัญกำลังใจว่าเป็นศิษย์มีครู จำนวน ๑๕๙ ชุด ซื้อแผ่นทองแดงมาน้ำหนักสองกิโลกรัม ตัดแล้วเหลือเศษ จึงตัดให้หมดจึงได้จำนวนตะกรุดรวมทั้งหมด ๑๗๗ ชุด

เริ่มลงมือตั้งเครื่องสังเวยพลีกรรม ขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ตัดแผ่นทองแดงลงอักขร วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ทำเสร็จสมบูรณ์นำเข้าอธิษฐานจิต วันจันทร์เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

ตอนย่ำรุ่งพ่อจุดธูปขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายที่สถิตย์ในวังหน้าพระราชวังบวรสถานมงคล โดยนำตะกรุดหัวใจครูเทพเจ้าของศิลปะวิชาวางบนแท่นหน้าองค์พระคเณศ หน้าอาคารหลังแรกของโรงเรียนนาฏดุริยางค์

เสร็จพิธีสมบูรณ์เรียบร้อย พ่อพูดกับลูกๆที่ร่วมพิธีมงคลว่า จงจำไว้ว่า ” วัตถุมงคลทุกรุ่นทุกพิมพ์พ่อไม่ใช่ผู้เสกเป่า พ่อขอเมตตาบารมีครู “

ลูกๆทุกฅนทราบดีว่าไม่ว่าพ่อจะทำกิจมงคลใด พ่อจุดธูปขอเมตตาบารมีครูประสิทธิประสาทพร

จำเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ที่อาคารเลขที่ ๙๒๕๒ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินไว้ให้แม่นยำ

พิธีสมโภชวันนั้น เจ้าของพิธี นำพระพุทธรูปไม้แกะปางประทานอภัยมาเข้าร่วมพิธีสมโภช พ่อสั่งให้นำพระพุทธรูปองค์นั้น ขึ้นตั้งเป็นประธานบนม้าหมู่บูชา ของมงคลพิธีวันนั้น เมื่อเสร็จพิธีพ่อให้เจ้าของผู้นำมาอาราธนากลับไปด้วยตัวเองพ่อไม่หยิบจับพระพุทธรูปปางประทานอภัยที่นำมาองค์นั้นเลย ดังผู้ร่วมเหตุการณ์ทุกท่านรู้เห็นอยู่

อย่าทำสิ่งที่เกินกำลังตน ของใหญ่เกินพานที่นำมารองรับ ไม่ว่าจะใช้ความพยายามมากเท่าไร ย่อมไม่เป็นที่เจริญตา

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

วันนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีพ.ศ. ๒๕๑๕ วันสำคัญที่พ่อจุดธูปเทียนขอเมตตาบารมีองค์พระคเณศหน้าอาคารหลังแรกของโรงเรียนนาฏดุริยางค์
พลีกรรมขอผงธูปในกระถางหน้าแท่นบูชากลางหาว เพื่อทำมวลสารตั้งต้นสร้างรูปเคารพพิมพ์ขนมปังขนาดเท่านิ้วหัวแม่โป้ง ด้านหน้ารูปเคารพสัญลักษณ์แทนองค์พระคเณศ ด้านหลังรูปเคารพสัญลักษณ์แทนองค์พ่อครูฤๅษี สร้างเป็นวัตถุรูปเคารพพิมพ์แรกของชีวิต
วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู ย่ำรุ่ง พ่อจุดธูปขึ้นกลางหาว ณ สถานที่เดิม ขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปะวิชา องค์พระคเณศ องค์พ่อแก่ ปู่องค์พระพิราพ ประสิทธิประสาทพร ตะกรุดอักขรวิชาหัวใจพ่อครูฤๅษีสายศิลปิน ตะกรุดอักขรวิชาหัวใจปู่องค์พระพิราพประทานพร เพิ่มอุดมมงคลสุขสมบูรณ์เพิ่มพูนลาภผลความสุขสำเร็จกับผู้เคารพเชื่อถือพลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายในเมตตาบารมีของครู
มีดอกบานไม่รู้โรยลักษณะพิเศษเพื่อขอทำวิชาสารพัดใช้ได้ขลังมีอิทธิพลังไม่เสื่อมถอยจำนวนสิบดอก ” กำลังพระเสาร์ ”
สิ่งที่ตั้งใจกระทำพลีเป็นลำดับที่สามของการรำลึกถึงวันสำคัญวันนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ คือ ขอเมตตาบารมีพลีผงธูปหน้าแท่นบูชาองค์พระคเณศมาทำมวลสารสร้างวัตถุรูปเคารพสัญลักษณแทนครู ของดีเป็นมงคลของศิลปินวังหน้า

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ชีวิตที่ผูกพัน


อาจารย์พี่ พวกเราแม้ไม่ได้เกิดในวังหน้า แต่เราทุกฅนเติบโตรับมอบประสิทธิประสาทศิลปวิชาจากที่นี่ พระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าหลังนี้เป็นศูนย์ร่วมชีวิตจิตใจของพวกเราพี่น้องที่ใช้นามสกุล ” ณ นาฏศิลป “

พวกเรามั่นใจเชื่อถือ พ่อแก่ปู่องค์พระ ที่อาจารย์พี่สร้างขึ้นในพระอุโบสถวังหน้า ศูนย์รวมใจของพวกเราหลังนี้

เลือดนาฏศิลปหลายท่านที่เป็นใหญ่เป็นโตได้ดีมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง พบความสำเร็จตามที่หวังตั้งใจ กลุ่มใหญ่ที่มาหาพ่อวันนี้เพื่อแสดงความในใจของพวกเขา

” ใจเขาใจเรา ” พ่อรับฟัง แต่ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ พ่อชวนทุกท่านที่มาวันนี้คุยเรื่อง เพลง ระเบ็งละคร โขน ที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราน้องพี่ เท่านั้น

เมื่อบรรดาน้องๆที่มาลากลับไป พ่อคิดทบทวนหลากหลายเรื่องราว แล้วบอกตัวเองว่า น้องๆเขากำลังสะกิดต่อมความคิดของตัวพ่อ

พ่อมีความรู้สึกว่ารูปเคารพครูเทพเจ้าของศิลปวิชาที่พ่อตั้งใจสร้างเผยแพร่ทั้งหมด บรรดาพี่น้องของพ่อให้ความมั่นใจเชื่อถือศรัทธา เฉพาะ ของที่พ่อปั๊มขึ้นรูปในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า สมโภชอธิษฐานจิตในมณฑลพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางค์ที่จัดขึ้นในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล เท่านั้นและ…….

นั่นก็เป็นความจริง รูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ทุกรุ่นทุกพิมพ์ ที่พ่อจัดสร้างให้ครูพิธีกรของหลวง มอบให้ศิษย์ที่รับการครอบจากท่านในพิธีไหว้ครูนั้น พ่อกดพิมพ์ปั๊มขึ้นรูปที่ในกลางพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส อธิษฐานจิตสมโภชในมณฑลพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางค์ที่จัดขึ้นในพระอุโบสถหลังนี้ ที่เป็นสถานเพาะบ่มศิลปวิชาให้พวกเราชาวนาฏศิลป

ไม่แปลกที่ไม่ว่าใครก็ต้องเลือกสิ่งที่เกิดจากสถานที่ที่ตนมั่นใจที่สุดเป็นเครื่องเสริมเพิ่มขวัญกำลังใจ
พิมพ์พ่อแก่ปู่องค์พระ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ” ต้องเกิดขึ้นในผลงานพุทธพิมพ์ชิ้นเดียวกันแน่นอน

ถ้าพ่อมีอายุยืนยาวผ่านพ้นยุคที่แปด ก้าวเข้าสู่ยุคที่เก้า อารยสมัย ในปีพ. ศ. ๒๕๖๘

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

ต้นทุนชีวิตเริ่มต้นที่เงินแค่ยี่สิบห้าบาท

วันนี้มาหาสาวแม่กลอง ช่วงขากลับพบยอดกระถิน ยอดตำลึงข้างทางจึงสั่งให้รถหยุด พ่อเดินลงไปเก็บ เพื่อเตือนตนให้ระลึกถึงความหลัง

ชีวิตของครอบครัวที่บ้านไฟไหม้ แม่ผู้ทรนงพาลูกชายฅนเดียวบุกเข้าที่รกข้างทาง เก็บยอดกระถิน ยอดตำลึงมากำให้ลูกปูผ้าขายข้างถนนกำละหนึ่งสลึง

จำได้อย่างแม่นยำว่าวันนั้นยอดผักที่เก็บมาได้ทั้งหมด แบ่งเป็นกำได้จำนวนหนึ่งร้อยกำพอดี แม่ตั้งใจนำไปขายส่งให้แม่ค้าในตลาด แต่เพราะเขาให้ราคายอดผักหนึ่งร้อยกำเป็นจำนวนเงินเพียงยี่สิบบาท

แม่จึงนำผ้าปูที่พื้นถนนหน้าตลาดให้ลูกชายนั่งขาย ผลคือขายได้หมดโดยไม่ต้องใช้เวลาเนิ่นนาน ได้เงินเต็มจำนวนยี่สิบห้าบาท สมัยนั้นข้าวสารหอมสุพรรณอย่างดีกิโลละสามบาท

ความลำบากเพราะหมดตัว สร้างความเข้มแข็งให้จิตใจมีความมุมานะมุ่งมั่นพยายาม แม่สามารถปลูกบ้านไม้สองชั้น ขึ้นสองหลังติดกัน ในเนื้อที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่หลังตลาดบอมเบเบอร์ม่า

ทุกวันนี้ชีวิตพ่ออยู่ดีมีสุข รำคาญก็แค่เรื่องทุกข์ประจำสังขารเท่านั้น จากประสพการณ์ตรงของชีวิตที่ได้รับมาครบทุกรสนี่เอง

หล่อหลอมให้จิตใจเข้มแข็ง มองฅนที่บ่นว่าลำบากเรื่องการดำรงชีวิตอย่างไม่สะทกสะท้าน เพราะ พ่อบอกตัวเองทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องเล่าว่า ” กูเป็นมายิ่งกว่ามึง ทำไมกูจึงมีวันนี้ได้ “

โลกนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เปราะบาง ผู้ที่ไม่ลืมส้นตีนตน พยายามเตือนใจตนให้นึกถึงเรื่องที่ก่อนจะมามีวันดีอย่างวันนี้ให้ได้อย่างสม่ำเสมอ พ่อกล้ารับประกันว่าพบความสุขสำเร็จทุกฅน

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

รหัสก้องจักรวาล

” Transformational Moments of Epigenetic. “

คืนวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม ปี 2021พ่อตั้งพิธีพลีกรรมรับพลังจักรวาลอธิษฐานจิต สร้างรหัสพลังงานขึ้นใช้เป็นยันต์กลยุทธของตัวเอง กับ ผู้ช่วยอีกสองฅน

คืนวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม ปี 2021 ขึ้น1ค่ำ เดือน 8 พ่อจะตั้งพิธีพลีกรรม ยันต์กลยุทธ์ ” รหัสก้องจักรวาล ” ถวายขอเมตตาบารมีองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” องค์พระศรีมหากาลี องค์พระศรีมหาคเณศ เพิ่มอิทธิพลังความเข้มขลัง

สำหรับมอบให้ผู้ที่เชื่อถือพลังงานทางจิต ใช้เป็นเครื่องมือเปิดรับพลังจักรวาล หนุนเสริมชาตาชีวิตตน และ บุคคลอันเป็นที่รัก

เกิดมาทั้งทีต้องสร้างสิ่งเสริมความรู้ของตน

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

เลือกไหว้เฉพาะของที่ชอบกิน


ผู้ใกล้ชิดพ่อทุกฅนทราบดีว่า ทุกเทศกาลสำคัญ พ่อเลือกจัดหาของที่พ่อชอบรับประทานเท่านั้นตั้งไหว้บรรพบุรุษ

ปัจจุบันพ่ออายุมากขึ้น ยิ่งเห็นความสำคัญกับของที่เลือกจัดไหว้ ที่เมื่อไหว้แล้วนำมาบริโภคได้สะดวก เป็ดไก่เป็นตัวเลิกจัดไหว้ หัวหมูเป็นหัวเลิกจัดไหว้ เป็นภาระ หัวหมูความอร่อยที่สุดอยู่ที่หู กระโหลกหมู กระดูกเป็ดกระดูกไก่ ใครกินได้บ้าง

ระยะหลังพ่อเลือกไหว้เป็ดย่างสั่งให้ผู้ขายสับเฉพาะเนื้อที่ดูสวยงามเท่านั้น ได้จำนวนน้อยไม่น่าดู พ่อซื้อเพิ่มจากสองเป็นสี่ตัวใสหนึ่งโตก ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช้ให้ทางร้านค้าเก็บไว้ ไม่ต้องส่งมา เสียเวลาทิ้งเปลืองพื้นที่ในถังขยะ ซื้อเฉพาะหูหมูล้วนๆหั่นจัดเรียงใส่โตกให้ดูดีสวยงามน่ารับประทาน ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมที่ทำจากแป้งใส่ผงให้ขึ้นฟูเลิกซื้อไหว้ เปลี่ยนเป็นขนมหวานที่หลากรสอร่อยลิ้นเท่านั้น

อะไรที่ยุ่งยากไม่ทำเองจ้างผู้อื่นทำ ผลไม้ที่สวยเฉพาะเปลือกรสไม่อร่อยไม่ซื้อมาจัดไหว้เด็ดขาด
เคยมีผู้ถามว่า ” พ่อ ผลไม้ไหว้ปู่ต้องไหว้ทั้งเปลือกเท่านั้นใช่ไหมครับ ” พ่อตอบไปว่า ” มึงแดกเปลือกได้ก็ไหว้ทั้งเปลือกได้เหมือนกัน

ลืมตาดูกันบ้างหรือเปล่า ทุกครั้งที่นำธูปหางปักบนเครื่องสังเวย ผู้ช่วยพิธีกร เขาแกะเปลือกผลไม้ให้เห็นเนื้อในก่อนเขาจึงปักธูปหาง ” ตาอยู่ที่ส้นตีนไม่เสือกจำรายละเอียด “

เพราะรักสบายเป็นแค่ผู้อาศัยร่วมงานพิธี ไม่เคยมีน้ำใจคิดช่วยพี่วีพี่พูนจัดซื้อเครื่องบวงสรวงสังเวย
กุ้งแม่น้ำ ปูนึ่ง ที่จัดใส่โตกสวยงามน่ารับประทานดูดีมีสกุล สี่โตกนั่นน่ะราคาโตกละเกือบหนึ่งหมื่นบาท เพราะจ้างทางร้านเขาคัดเลือกเฉพาะตัวใหญ่นึ่งแลัวแกะเปลือกให้ดูสวยงามพร้อมรับประทาน
ไม่มีงานไหว้ครูครั้งใดของพ่อที่จัดขึ้นแบบสุกเอาเผากิน รายจ่ายเฉพาะค่าเครื่องสังเวย ไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท ดอกไม้เครื่องหอมเทียนสีผึ้งแท้ ปี่พาทย์อีกห้าหมื่นบาท

เพราะเหตุนี้ไง พ่อจึงไม่รับเป็นพิธีกรไหว้ครูให้ผู้ที่จัดเครื่องสังเวยบูชาครู เหมือนจัดเครื่องเซ่นผีไม่มีญาติตามถนนหนทาง ตามสี่แยก บนริมฟุตปาธบาทวิถี

เรื่องเยอะแต่ไม่สูญเงินเปล่า
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

วันครบรอบ ๔๕ ปี พ่อทำผลงานอะไร

วันอังคารที่ ๑๗ ปี ๒๐๒๑ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู วันที่รฤกครบรอบ ๔๕ ปี ของการจัดพิธีสมโภชเทวาภิเษกขึ้นเป็นครั้งแรกของชีวิต สิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องคิดทำเป็นอันดับแรกคือ…

นำแผ่นต้นแบบพิมพ์ตะกั่วที่คุณครูอาคม สายาคม อธิษฐานจิตเป็นปฐมฤกษ์ให้พ่อพิมพ์แจกเพื่อนๆเมื่อ๔๕ปีที่ผ่านไป มาจัดพิมพ์ขึ้นขอเมตตาบารมีครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ให้วีธีรพ่อหมอนำแจกผู้เชื่อถือศรัทธา

ของมงคลลำดับที่สอง พ่อทำ ” ตะกรุดอักขรวิชาหัวใจองค์พระพิราพประทานพร ” ชุดนำฤกษ์ ขนาดสามนิ้วคูณสามนิ้วขึ้น ๑๙ ดอก ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งคูณหนึ่งนิ้วครึ่ง จำนวน ๒๘ ดอก

ที่มาของการทำ ” ตะกรุดอักขรวิชาหัวใจองค์พระพิราพประทานพร ” เกิดขึ้นเพราะดำริของศิษย์สายหลวงพ่อวัดท่าซุง ซึ่งต่อมา ศิษย์สายลุ่มน้ำนครชัยศรีดำริให้พ่อทำ ” ตะกรุดอักขรวิชาหัวใจพ่อครูฤๅษีสายศิลปิน ” ขึ้นเพื่อให้เป็นตะกรุดคู่ กับที่ศิษย์สายหลวงพ่อวัดท่าซุงดำริคิดขึ้นก่อน

พ่อพูดเสมอว่าที่พ่อมีดีวันนี้เพราะพ่อมีบุญลาภสองประการ

๑. มีครูดี
๒. มีศิษย์ดี

ของมงคลลำดับที่สาม พ่อสร้างรูปเสือขึ้นประกอบเป็น ” วิชาเสือเสน่ห์เพื่อรักไม่พักเสน่หา ” โดยหล่อขึ้นรูปเป็นหน้ากากเสือ คาบบุรุษ เสือคาบสตรี อยู่ในผลงานชิ้นเดียวกัน หล่อด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ พลีกรรมแช่ในน้ำมันสุคนธศาสตร์กุนหยีเสน่หาดีเด็ดเจ็ดดาว เพื่อมอบให้ผู้ที่เชื่อถือพลังงานด้านเสน่หาทุกเพศนำใช้เป็นเครื่องประดับกาย นับเป็นวันรฤกถึง ๔๕ ปี ที่พ่อนับถือพุทธศาสนานิกายมนตรยานที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับชีวิต

สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่วอยู่ที่ตัวกระทำ
ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

สมคิด

 หลายท่านสงสัยว่า พ่อนับถือองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ " พระพิราพ " เป็นมหาเทพสูงสุด ทำไมจึงให้วีธีรพ่อหมอสั่งจองยักษ์วัดแจ้ง จะนำมาทำอะไร

ถ้าทางวัดแจ้งสร้างยักษ์ชื่อตรีเศียร พ่อไม่ให้วีธีรพ่อหมอเสียเงินโดยปราศจากประโยชน์แน่นอน

เผอิญทางวัดแจ้งเลือกสร้างอสูรพรหมนาม ” ราวณะ ” ( ราวัน ) พ่อจึงให้วีธีรสั่งซื้อมาเพื่อ ” บูชาปัญญาของตัวพ่อเอง ” ที่สามารถวิจารณ์เกียรติของรามได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแจกแจงเหตุผลได้อย่างหนักแน่น กระทั่งถูกผู้ใหญ่ในสมัยนั้นปราม เพราะ พ่อลบล้างความเชื่อถือที่มีมาแต่เดิมอย่างสิ้นเชิง

งานศิลป์ที่ทางวัดแจ้งสร้างขึ้นชิ้นนี้ พ่อนำใช้เป็นเครื่องบูชาความเคารพ ความคิดการตัดสินใจของตน ที่เลือกศรัทธาเชื่อถือองค์พระอิศวรมหากาลไภรวะ ” พระพิราพ ” เป็นมหาเทพสูงสุดของชีวิต เหมือนราวณะ ” ราวัน ” ที่ยึดมั่นศรัทธาองค์พระศิวะพระมหาเทพ อย่างมั่นคง

” มองทุกเหตุการณ์ให้ตรงตามความเป็นจริง “
เมื่อพ่อยังเด็ก ต้นโพธิ์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในโรงเรื่อยแปรรูปไม้สักบอมเบเบอร์ม่า พ่อเห็นแขกนำหม้อน้ำมารดบนแผ่นหินสลักอักษรภาษาแขกที่วางอยู่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ในเวลาเช้าตรู่ขณะรดนำลงบนแผ่นหินปากก็เปล่งออกเสียง ” ราม ราม ราม ……. “กระทั่งน้ำในหม้อที่เทินหัวมา ราดลงบนแผ่นหินนั้นหมดจึงหยุดเปล่งเสียง ” ราม “

การฝึกซ้อมการแสดงโขนที่พ่อเห็นเป็นประจำ ทำให้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดของพ่อคิดว่า ” ราม ” เป็นพระเอกผู้ทรงธรรม มีความกตัญญูสูง ยอมออกไปอยู่ป่าเพื่อรักษาสัตย์ให้บิดา

เมื่อพ่ออายุสิบห้าปี ได้อ่านบ่อเกิดรามเกียรติ์ ได้ดูโขนชุดนิ้วเพชร ความเชื่อถือว่า ” ราม ” เป็นพระเอกผู้ทรงธรรม ถูกพ่อนำมาคิดทบทวนใหม่ทันที

ไม่เพียงแค่คิด พ่อขยายความคิดให้ผู้อื่นฟังอย่างกว้างขวาง ผลคือ ผู้รับฟังทั้งหมดฟังอย่างนิ่งๆ ไม่ขยายต่อ เพราะความคิดของพ่อล้ำเกินไปในยุคนั้น

เมื่อพ่อเป็นครูฝึกสอนเปิดโอกาสให้พ่อได้วิจารณ์วรรณคดีได้สมใจ เกียรติของรามที่ใครๆพากันยกย่อง กลายกลับเป็นความอัปยศขององค์นารายณ์

เมื่อพ่อได้ทำงาน มีอิสระสามารถปฏิบัติตามความคิดของตัวเองได้เต็มที่ วันหนึ่งศิษย์ที่เรียนกับพ่อมาบอกว่า " สิ่งที่ครูคิดได้เมื่ออายุ ๑๕ ปี ตอนนี้มีนักเขียนชื่อ "..... " เขียนเหมือนที่ครูให้ข้อคิดพวกหนูเลย

โลกกำลังจะก้าวเข้าสู่อารยสมัย เด็กรุ่นใหม่มีความคิดเรื่องเกียรติของราม เฉกเช่นเดียวกับพ่อมากมาย

ราวณะ ” ราวัน ” กลายเป็นยักษ์บริสุทธิ์ไร้มลทิน เพราะบาปทั้งหมดของราวณะ ” ราวัน ” ได้ก่อขึ้นนั้น เป็นไปตามที่องค์นารายณ์ต้องการให้เป็น เพื่อตนต้องการลงมาสร้างชื่อในคราบของมนุษย์

การศึกษาเป็นเครื่องเสริมปัญญาความรอบรู้ ไปพร้อมๆกับมอมเมาได้ ถ้าผู้ศึกษาปราศจากการพิจารณาทบทวนตรวจสอบ

อย่าตัดสินทุกอย่างตามที่รู้ที่เห็น ใช้ตาภายในพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนทั่วถึง

ในหนึ่งวันธรรมชาติยังจัดแบ่งเวลาให้สว่างและมืด ฝ่ายละสิบสองชั่วโมง

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

องค์พระพิราพเนื้อพิเศษ

รูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูเทพเจ้าของศิลปวิชา ” องค์พระพิราพ ” เนื้อพิเศษ มวลสารผงไม้ฝ้าเพดานพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ( วัดพระแก้ววังหน้า ) ภายในพระราชวังบวรสถานมงคล ติดเส้นผมของพ่อ ( ชุดนำฤกษ์ มีลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือของพ่อด้วยแป้งเจิมหน้าสายศิลปิน

ปั๊มขึ้นรูปในมณฑลพิธีไหว้ครู สมโภชเสร็จ แจกสำหรับผู้ที่เข้ารับการครอบจากพ่อในมณฑลพิธีไหว้ครู ในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า จำนวนการสร้างไม่มาก เพราะปั๊มขึ้นรูปตามกำลังแรงของพ่อในเวลาจำกัด

ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ

โลกเปลี่ยนยุค

1 มกราคม 2020 โลกเปลี่ยนยุคสมัย ฅนรุ่นใหม่ที่กำลังเจริญเติบโต เป็นผู้ที่เชื่อมั่นความคิดของตนเหนือสิ่งอื่นใด พ่อจึงปรับวิธีเผยแพร่พลังงานเหนือโลกเหนือความคาดหมายของ ” ครูเทพเจ้าของศิลปวิชาขา ” เป็นรูปแบบท้าให้พิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนเพราะ… ” ความเชื่อถือศรัทธาเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ “

ความสำคัญข้อนี้พ่อจึงเสนอให้ผู้ที่ต้องการวัตถุรูปเคารพสัญลักษณ์แทนครูที่ตัวพ่อเป็นผู้สร้าง พิสูจน์ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดผลสมปรารถนาตามที่ตนต้องการก่อน จึงเลือกหาเป็นเจ้าของครอบครอง
พ่อว่าวิธีนี้เหมาะสมควรเป็นบทพิสูจน์ว่า ถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ต้องนับถือศรัทธา ทั้งเป็นหลักประกันด้วยว่า ตัวพ่อที่เป็นผู้สร้างมาอยู่ณจุดปัจจุบัน จิตดวงเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ